Reparation af undermineret vej koster 2 mio. kr.

Indtil skaderne på Søvejen er udbedret vil vejen være spærret i det ene spor på de to særligt udsatte strækninger.

Reparation af undermineret vej koster 2 mio. kr.
Indtil skaderne på Søvejen er udbedret vil vejen være spærret i det ene spor på de to særligt udsatte strækninger. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Dele af Søvejen langs Tissø er stadigvæk afspærret i den ene kørebane grundet jordskred i rabatten og sætninger på kørebanen. Det vil koste 2 mio. kr. at udbedre skaderne.

Sidst i februar blev Søvejen langs Tissø spærret for trafik i det ene spor på grund af underminering af vejen. 

Tissø er nemlig gået over side bredder på grund af de store regnmængder der er faldet gennem længere tid og det har undermineret vejbanen på Søvejen to forskellige steder.

På to særligt udsatte strækninger i den nordlige side af Tissø signalreguleres vejen midlertidigt for at holde trafikken væk fra kørebanen langs Tissø.

Ifølge administrationen i Kalundborg Kommune vil det koste 2. mio. kr. at udbedre skaderne og derfor er det et af punkterne på Teknik- og Miljøudvalgets møde i næste uge

”Administrationen følger nøje situationen med jordskred i rabatten og sætninger i vejen mellem Søvejen 35 og Fælledvej. Vandstanden er stadig høj og slår bølger ind mod rabatten, hvilket gradvist eskalerer skaderne. Selvom trafikken er flyttet til den modsatte kørebane med signalregulering, sætter vejen sig mere og mere langs vejkanten, hvor jordskredene er observeret,” står der i dagsordenen for mødet.

Der er ikke afsat en særskilt finansiering til projektet. Administrationen foreslår derfor, at projektet finansieres af kassebeholdningen. 

Indtil skaderne på Søvejen er udbedret vil vejen være spærret i det ene spor på de to særligt udsatte strækninger.

Del