Rekreativt område ved Gørlev Sø går ind i sidste fase

Naturlegepladsen er bygget op omkring de fem egetræer, der symboliserer sammenlægningen af de fem kommuner ved kommunesammenlægningen.

Rekreativt område ved Gørlev Sø går ind i sidste fase
Etableringen af den sidste aktivitet under ”Få det fikset” ved Gørlev Sø - naturlegepladsen er i fuld gang.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Etableringen af den sidste aktivitet under ”Få det fikset” ved Gørlev Sø - naturlegepladsen er i fuld gang. Arbejdet kom først i gang lige efter påske, da det våde terræn ved tilkørselsvejen hindrede kørsel med materialer ind til byggeområdet. Naturlegepladsen er bygget op omkring de fem egetræer, der symboliserer sammenlægningen af de fem kommuner ved kommunesammenlægningen.

Området ved Gørlev Sø besøges flittigt af store som små, og børnene kigger langt efter naturlegepladsen på deres vej rundt om søen. En lille purk lyser op på informationen om en snarlig naturlegeplads midt i det grønne, og spørger forhåbningsfuldt, om der kommer gynger. Svaret er ja - i manglen af store træer til ophæng af gynger i ,bliver det to dobbelte bæltegynger. Balancebomme, balancebro, rullebom, stylter, vippende tømmerflåde og andre lege- og motorikredskaber er placeret, så konturen af naturlegepladsen, omkranset af den naturlige vegetation i fuldt blomst, fremstår tydeligt i terrænet. På forespørgsler om de opstillede elementer allerede må anvendes frarådes dette dog indtil videre, da det jo er en byggeplads.

Naturlegepladsen opføres i respekt for det grønne område og naturen omkring søen, så de besøgende mødes ikke af skrigende pangfarver, plastik, gamle bildæk og kunstige materialer. Lege- og motorikelementerne opføres primært i Robinie træ, ligesom Mamrelunden – en hytte med bænke, hvor der altid kan findes læ – opføres med græs på taget, så den falder naturligt ind i omgivelserne.

Naturlegepladsen er det største af Få det fikset projekterne i ”Grønt område – Gørlev Sø” og beløber sig til en halv million kroner. Naturlegepladsen er udover de kommunale midler fra Få det fikset støttet med 50.000 kr. fra Friluftsrådets puljer ”Sammen i naturen/Flere ud i naturen” til motorikelementerne samt kr. 50.000 kr. til Mamrelunden fra VELUX Fondens Grønt Guld pulje i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

”Vi har i Danmarks Naturfredningsforening arbejdet intens for at skaffe ekstra eksterne midler, så børnene og de besøgende får en så god naturoplevelse som muligt i det grønne bynære område. Uden den eksterne støtte ville det ikke have været muligt, at realisere alle aktiviteter, så vi er rigtig glade og meget taknemmelige for den eksterne støtte,” fortæller Susanne Ladefoged, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg og tovholder på projekt Rekreativt område ved Gørlev Sø.

Shelter og grillplads

Det store projekt omhandler udover naturlegepladsen også 2 shelter i fuldtømmer med græs på taget, grillplads med bænke, et handicapvenligt Multtoilet, en Krible-krable bro på det lave vand i søen med tilhørende grejkasse samt 161 meter Boardwalk med skridsikker belægning – et hævet trædæk, så det er muligt at passere tørskoet nord om søen i de vådeste perioder.

”Vi forventer, at alle aktiviteter vil stå klar til indvielse i begyndelsen af juli, men vejr, vind og virusser kan selvfølgelig gribe forstyrrende ind. Aktiviteterne på det rekreative område skal være til glæde for alle hele året rundt. Alle elementer er robust udført, men vi opfordrer alligevel alle til, at være med til at holde øje med og passe på aktiviteterne, så de holder i mange år,” slutter Susanne Ladefoged.

Del