Rekordhøje elpriser for borgerne i Kalundborg Kommune

Alle er måske ikke helt klar over, hvor meget priserne er steget i fx Kalundborg Kommune.

Rekordhøje elpriser for borgerne i Kalundborg Kommune
I august ramte den gennemsnitlige rene kWh-pris et rekordhøjt niveau for beboerne i Kalundborg Kommune.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det kommer næppe bag på kalundborgenserne, at elpriserne er steget voldsomt i løbet af det seneste år, men nogle er måske ikke helt klar over, hvor meget priserne er steget i fx Kalundborg Kommune.

I august ramte den gennemsnitlige rene kWh-pris et rekordhøjt niveau for beboerne i Kalundborg Kommune. I august 2021 lød den gennemsnitlige rene strømpris på lige omkring 0,84 kroner pr. kWh for beboerne i Kalundborg Kommune jævnfør tal fra Nord Pool. Et år senere – altså i august 2022 – lød gennemsnitsprisen på 4,50 kroner pr. kWh. Dermed er gennemsnitsprisen pr. kWh steget med 3,66 kroner på blot et år.

August måned blev en decideret rekordmåned, hvad angår det gennemsnitlige prisniveau på strøm. Aldrig før har den gennemsnitlige rene strømpris nemlig været så høj. Den måned, der kommer tættest på at matche tallene fra august, er juli 2022, hvor den gennemsnitlige rene strømpris lød på 2,33 kroner pr. kWh.

Endnu højere pris for forbrugeren

De 4,50 kroner pr. kWh, som gennemsnitsprisen lød på i august, er – som bemærket – den rene strømpris, hvilket betyder, at den endelige gennemsnitspris pr. kWh, som forbrugerne har betalt for den strøm, de har brugt i august, har været endnu højere. Hos langt de fleste elselskaber er prisen pr. kWh 1,5-2 kroner højere end indkøbsprisen på ren strøm.

De voldsomme prisstigninger på el, som beboerne i Kalundborg Kommune har oplevet i løbet af det seneste år, skyldes ikke blot et, men derimod flere forskellige forhold, hvoraf flere af disse har forbindelse til Ruslands invasion af Ukraine.

”En af konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine har været, at prisen på naturgas er steget voldsomt, og netop denne prisstigning spiller en stor rolle for de uhørt høje elpriser, vi for tiden oplever. Markedet for el fungerer nemlig således, at den dyreste nødvendige el-producerende enhed har stor indflydelse på gennemsnitsprisen for strøm,” forklarer Jesper Nørskov Jensen, der er medindehaver af energioptimeringsportalen www.Eltjek24.dk og fortsætter: ”Derudover har priserne for CO2-kvoter været stigende de seneste år, hvilket naturligvis har ført til, at el, der produceres via kulkraftværker, er blevet dyrere for forbrugerne at erhverve sig. Ydermere har vi haft en periode, hvor det har regnet og blæst mindre end vanligt, hvilket har ført til, at det ikke har været muligt at producere lige så meget el via vindenergi og vandkraft som normalt på dette tidspunkt af året.”

Idéer til at mindske elregningen

Som almindelig dansker kan man ikke gøre alverden i forhold til at påvirke den rene strømpris. Denne styres nemlig af forhold uden for den almene borgers rækkevidde.

Dog kan man iværksætte en række initiativer, som formentlig vil føre til mere økonomisk overskuelige elregninger i fremtiden.

”I Danmark kan vi frit vælge elselskab, og der kan faktisk være en del penge at hente ved at sætte sig ind i, hvad markedet samlet set byder på og så skifte til et af de elselskaber, der har et ry for at være billigst over tid. Derudover er et godt tip at få skiftet alle hjemmets pærer til LED-pærer frem for glødepærer og sparepærer. Ydermere bør man så vidt muligt undgå at bruge standby-funktionen for sine el-apparater, når de ikke er i brug. Disse bør man i stedet slukke for via kontakten,” siger Jesper Nørskov Jensen.

Del