Regnvand som ressource hos Tømmerup Fri- og Efterskole

Projektet har til formål at komme klimaændringerne i møde med såkaldte LAR-løsninger.

Regnvand som ressource hos Tømmerup Fri- og Efterskole
I denne uge tages det første spadestik til bæredygtige regnvandsløsninger på Tømmerup Fri-og Efterskole i Tømmerup. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I uge 28 sættes det første spadestik til bæredygtige regnvandsløsninger på Tømmerup fri-og efterskole i Tømmerup. Projektet har til formål at komme klimaændringerne i møde med såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), hvilke betyder at skolen på egen grund får anlagt nedsivningsanlæg og regnvandsbede mm. for håndtering af regnvand.

Ved at lade regnvandet nedsive i jorden, i stedet for at føre det videre i kloakken, vil det gavne dannelsen af grundvand, som i fremtiden vil være en knap ressource. Samtidig afhjælper det Kalundborg Forsyning med belastningen på rensningsanlægget, og tillige afhjælpe den ekstra belastning, som kommende skybrud kan forårsage på kloakker og rensningsanlæg. Skolens regnvandsløsninger vil derfor fungere som et pragteksempel på udnyttelsen af regnvand som ressource og som rekreativ løsning for både virksomheder og borgere i Kalundborg Kommune.

Handler om fremtiden

”Alle kan lave en alternativ regnvandshåndtering i haven, og man får oven i købet penge tilbage i vores kommune de steder, hvor regnvandet er tilsluttet forsyningens anlæg. Er man i tvivl om noget, kan man altid ringe til Kalundborg Forsyning,” fortæller kloakmester ved Kalundborg Forsyning, Heidi Braae.

Heidi Braae fortæller endvidere, at det er et vigtigt projekt, fordi det handler om fremtiden: ”Vi har allerede problemer nu, og vi er nødt til at gøre noget for at få renere vand, og det reneste vand vi har, er regnvand. Vi skal udnytte de ressourcer, som naturen har til at rense regnvandet. Regnvandet siver ned i jorden til grundvandsmagasinerne, og om 50 eller 100 år er vi sikret rent vand,” fortæller hun.

Johnny Hansen, der er entrepriseleder på projektet på Tømmerup Fri- og Efterskole, fortæller, at man bl.a. kigger på bygningernes størrelser, når man skal vurdere, hvor store regnvandsbedene skal være. Også han understreger, at man i mange tilfælde kan få afledningsafgiften tilbage, hvis man laver alternativ regnvandshåndtering.

”Når vi bygger regnvandsbede og faskiner, kigger vi bl.a. på bygningernes størrelse for, at finde ud af, hvor store regnvandsbedene skal være. Der kommer fx et stort et ovre foran hallen ved skolen her. Men det er vigtigt at huske på, at netop alle kan få lavet regnvandsbede, og at mange dermed kan få afledningsafgiften tilbage fra regnvandet,” siger han.

Indvielse til september

Søndag den 11. september indvies de unikke regnvandsløsninger, hvor alle interesserede er velkomne. Yderligere information angående indvielsen vil komme efter sommerferien.

Del