Regnvand skal blive i egen have og blive til grundvand

"Her på skolen har vi faktisk et konkret resultat som vi kan være stolte af at vise frem og som er en god forretning."

Regnvand skal blive i egen have og blive til grundvand Det ene regnbed er blevet til et stort amfiteater som skolen kan bruge når det ikke er regnvejr. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen 

LAR står for ”Lokal Afledning af Regnvand”, og betyder at man håndterer regnvandet, der hvor det falder. Søndag havde Kalundborg Forsyning inviteret til at blive meget klogere på hvilke løsninger som kan etableres i egen have.

I flere måneder er der blevet gravet i området ved Tømmerup Fri og Efterskole, Skolen har nemlig, i samarbejde med Kalundborg Forsyning, fået etableret en række regnbede som håndterer regnvandet, i stedet for at pumpe det ud i fjorden, så siver det ned i jorden og bliver til grundvand.

Søndag var alle interesserede inviteret til indvielse af de nye LAR-anlæg på Tømmerup Fri og Efterskole, hvor der er etableret næsten 10 anlæg i forskellig størrelse, det største klarer afvanding af 700 kvadratmeter tag og er samtidig blevet til et amfiteater på skolen.

”Sammen med Kalundborg Forsyning har vi en aftale om, at vi skal udvikle et undervisningsmateriale om håndtering af vand og på den måde få inddraget eleverne og få givet dem en viden om, hvordan de kan håndtere vand og ikke mindst hvad der sker med vand når vi har brugt det,” sagde skoleleder Lars Allerup Jacobsen i sin velkomsttale til de fremmødte.

Herefter fik Karl-Åge Hornshøj Poulsen, bestyrelsesformand ved Kalundborg Forsyning, ordet og han sagde bl.a.,

”Klimaforandringer, bæredygtighed, biodiversitet og nye metoder til at sparre på naturens resurser, bl.a. vandet, det er ligesom den politiske dagsorden for tiden. Mange politikere står lidt handlingslammet overfor, hvad skal det til af konkrete resultater for at vi kan nå frem til nogle håndterbare løsninger. Her på Tømmerup Fri- og Efterskole der har vi faktisk et konkret resultat som vi kan være stolte af at vise frem og som er en god forretning. 

Med arrangementet søndag ønsker Kalundborg Forsyning at sætte mere fokus på LAR-anlæg ”Lokal Afledning af Regnvand”, så regnvandet bliver til grundvand frem for at ende i forsyningens rensningsanlæg. Anlægget på Tømmerup Fri- og Efterskole er et demonstrationsanlæg som kan vises frem for interesserede borgere til inspiration til hvordan regnvand kan håndteres.

LAR bruges som et alternativ i den traditionelle afledning af regnvandet til kloakkerne. I stedet ledes regnvandet ud i haven eller på andre grønne arealer, hvor det siver ned og bliver til grundvand. Samtidig kan man som grundejer få tilbagebetalt op til 40% af tilslutningsbidraget, hvis man frakobler regnvandet fra den offentlige kloak.

Efter taler, klippede Karl-Åge Hornshøj Poulsen den røde snor og indviede de nye LAR-anlæg og de fremmødte borgere kunne derefter bevæge sig rundt på skolens område og få forklaret meningen med anlæggene.

Det er firmaet Malmos som har stået for alt det praktiske arbejde med den nye LAR-løsning.

Film skal inspirere og guide borgerne

På forsyningens hjemmeside kan man få hjælp og inspiration til selv at komme i gang i sin egen have. Se filmen på Kalundborg Forsynings hjemmeside, www.kalfor.dk under spildevand- Udnyt regnvandet i din have.

Del