Regnvand skal blive, hvor det falder

Ifølge Danske Regioner bruger vi, i en femtedel af landet, mere vand, end naturen kan holde til og altså i forhold til, hvad der kan nå at blive genskabt.

Regnvand skal blive, hvor det falder
Tømmerup Fri og Efterskole har, i samarbejde med Kalundborg Forsyning, fået etableret omkring 10 forskellige regnbede som håndterer regnvandet. Kalundborg Forsyning vil gerne, at endnu flere kunder håndterer regnvandet korrekt. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ifølge Danske Regioner bruger vi, i en femtedel af landet, mere vand, end naturen kan holde til og altså i forhold til, hvad der kan nå at blive genskabt. I Kalundborg er problemet ikke så stort, da man her forbruger ca. 50-75 pct. af grundvandsressourcerne. Alligevel er det vigtigt, at man lærer at håndtere regnvand korrekt af flere årsager.  

Der er stadig vand i hanen i morgen. Men med et overforbrug over en længere periode risikerer man større problemer ifølge Danske Regioner. Det skrev TV2 i sidste uge. Dog er problemet ikke stort i Kalundborg, men derfor opfodrer Kalundborg Forsyning alligevel til, at flere borgere i kommunen håndterer regnvand på egen grund bedre ganske simpelt fordi, regnvand bør blive, hvor det falder.

I oktober sidste år inviterede Kalundborg Forsyning interesserede borgere til at blive klogere på at håndtere regnvand på egen grund i form af regnvandsbede, og det har været en succes.

Forsyningen viste helt konkrete løsninger på regnvandshåndtering. Det gjorde de, fordi Kalundborg Forsyning hvert år bruger mange penge på at rense alt det regnvand, der bliver ledt gennem byens kloakker og ender på et renseanlæg.

Det vil gavne vores efterkommere, at vi tænker os om nu

Forsyningen har haft stor succes med deres information om at håndtere regnvandet korrekt, og håber fortsat på, at endnu flere borgere i fælleskloakeret områder vil lade deres regnvand frakoble og nedsive i haven, så det kan blive til grundvand.

“Vi har haft virkelig mange henvendelser, mange er allerede i gang, og nogle er færdige med at lave diverse løsninger. Vi har også haft mange henvendelser fra grundejerforeninger, der gerne vil finde en god løsning, så man udnytter regnvandet. Regnvand skal blive til grundvand, og jeg må sige, at indtil nu har vi haft stor succes, med at formidle budskabet ud, da mange har reageret på det, og vi arbejder videre med projektet, fortæller Heidi Braae, Projektleder og Kloakmester hos Kalundborg Forsyning, og fortsætter: “Vi tilbyder i dag, at vores kunder kan få deres regnvandsbidrag tilbage netop for, at få dem til at hive regnvandet ud af forsyningens ledningsnet. Fordi via forsyningen kommer det til et rensningsanlæg, og regnvandet ødelægger faktisk biologien på rensningsanlægget. Der er jo heller ingen grund til, at regnvandet kommer der. Regnen skal blive, hvor den falder, og danne grundvand over tid. Det bliver ikke i min tid, men mine børn, børnebørn og oldebørn vil få meget ud af, at vi tænker os om nu. Vi påvirker vandkredsløbet voldsomt, når vi seperat-kloakerer. Nogle steder er vi nødt til det, fx hvor jordbundsforholdene ikke er gode nok, eller fx er forurenet, men hvor det kan lade sig gøre, skal vi gøre det og dermed holde regnvandet lokalt. Det er også derfor, at vi kæmper for, at flere af vores kunder laver regnvandsbassiner, regnvandsbede og faskineløsninger - eller genanvendelse, som jo er en simpel regnvandstønde. Vi må lære at leve med, at det regner rigtig meget og kommer i frekvenser, der er store, og med korte ophold.

Kalundborg Forsyning tilbagebetaler fortsat regnvandsbidrag til sine kunder, og der er mere information på forsyningens hjemmeside. De forventer ydermere at planlægge flere besøg rundt i kommunen samt rundvisninger på Tømmerup Fri- og Efterskole hen over 2024, hvor man netop har lavet løsninger på, hvordan man kan håndtere regnvandet.

Overforbrug er især i de store byer

TV2 oplyser, at Danske Regioner fredag sendte et brev til miljøminister Magnus Heunicke med en advarsel om truslerne mod danskernes vandforsyning. Ifølge udspillet er danskernes vandforsyning truet fra to sider. Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Samtidig bliver grundvandsressourcen overudnyttet i en femtedel af Danmark. Det er dog især hovedstadsområdet, der skiller sig ud fra resten af landet, når det kommer til at overudnytte grundvandsressourcen. I Kalundborg forbruger man ca. 50-75 pct. af grundvandsressourcerne.

Danske Regioner anbefaler derfor nu, at man giver regionerne ansvaret for at lave et overblik over alle truslerne mod grundvandet. Samtidig mener Danske Regioner, at der skal laves en samlet, regional plan for, hvordan grundvandet udnyttes på en bæredygtig måde. Ifølge organisationen bør begge dele ske i et samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne.

Det behøver hverken at være dyrt eller et stort projekt, at lade sit regnvand frakoble fra fælleskloakeringen. Kalundborg Forsyning har en hel guide til, hvordan man kan lade sig frakoble og hvilke overvejelser, man skal gøre sig. Så vil man vide mere om, hvordan man håndterer regnvand i egen have, kan man kontakte Kalundborg Forsyning eller læse mere på deres hjemmeside.

Del