Region Sjællands 12 løfter til borgerne

I strategien lover regionsrådet, med de 12 borgerløfter, at arbejde for konkrete forandringer.

Region Sjællands 12 løfter til borgerne Strategien ”Region Sjælland – for borgerne” er vedtaget og skal nu være med til at sætte retning for Region Sjællands arbejde de næste fire år.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Regionsrådet har netop vedtaget en strategi, der skal gøre regionen sundere, grønnere og mere lige for alle.

Strategien ”Region Sjælland – for borgerne” er vedtaget og skal nu være med til at sætte retning for Region Sjællands arbejde de næste fire år. I strategien lover regionsrådet, med 12 borgerløfter, at arbejde for konkrete forandringer, som den enkelte borger i regionen kommer til at mærke. Borgerløfterne skal bidrage til, at regionsrådets fire overordnede ambitioner bliver indfriet: at komme tættere på, skabe mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling.

Målet er at gøre Region Sjælland sundere, grønnere og mere lige for alle. Vi er til for borgerne, og de her borgerløfter skal være vores rettesnor i alt, hvad vi foretager os. Og vi er faktisk allerede godt i gang med at føre ambitionerne ud i livet til glæde for borgerne,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Arbejdet er allerede i gang

Senere på året introducerer regionen et nyt telefonnummer til al akuthjælp, der ikke er livstruende – 1818. Det skal sikre, at borgerne altid får hurtig hjælp i akutte situationer.

I 2026 åbner Universitetshospitalet i Køge, som skal sikre endnu mere specialiseret behandling, og samtidig arbejder regionen med nære sundhedstilbud, der rykker sundhedsvæsnet tættere på borgeren.

”Alle skal have et godt og sundt liv. Vi vil bekæmpe ulighed og flytte os tættere på. For at skabe mere forebyggelse arbejder vi desuden allerede i dag med for eksempel træning før operation. Og samtidig vil vi knokle for, at borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler endnu bedre sammen på tværs, så patienterne ikke bliver kastebolde,” siger Heino Knudsen.

Region Sjælland har ydermere som mål, at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Foregangsregion

For at ambitionerne og de 12 borgerløfter kan indfries, lægger strategien op til at anvende ny teknologi, bred inddragelse, økonomiske ressourcer. Og så spiller regionens dygtige medarbejdere en afgørende rolle.

”Vores medarbejdere er krumtappen. Nærvær og høj faglighed er altid vores afsæt for mødet med borgeren. Og vi vil være foregangsregion, når det kommer til at tænke nyt. Med rekrutteringsudfordringer og et stigende antal opgaver kan vores strategi bedst realiseres, hvis vi har modet til at udfordre det gængse - sammen,” slutter Heino Knudsen af med at sige.

De 12 løfter

De 12 konkrete løfter er delt ind under fire kategorier; tættere på, mere forebyggelse, bedre sammenhæng og grøn omstilling. De 12 løfter lyder således:

 • Borgerne oplever et nært og specialiseret sundhedsvæsen af høj kvalitet.
 • Borgerne får hurtig hjælp i akutte situationer.
 • Flere borgere får en uddannelse tæt på.
 • Nærvær er afsæt for mødet med borgerne.
 • Borgerne får en målrettet tidlig og forebyggende indsats.
 • Behandlingen er tilpasset den enkelte borger.
 • Borgerne får en tydelig plan for deres behandlingsforløb.
 • Borgerne møder et sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs.
 • Udsatte borgere får sammenhængende velfærdstilbud af høj kvalitet.
 • Borgerne møder bæredygtige løsninger.
 • Borgerne møder en attraktiv og grøn region.
 • Infrastrukturen styrker borgernes mobilitet med grønne transportløsninger.

Del