Region Sjælland bakker op om Den Sjællandske Tværmotorvej

”Vi er alle enige om seks højt prioriterede infrastruktur-projekter og en række indsatsområder. Det skal der kæmpes for i de kommende år,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland.

Region Sjælland bakker op om Den Sjællandske Tværmotorvej

Af Jens Nielsen

Region Sjælland støtter nu også op om, at nu hvor det sidste stykke af Kalundborgmotorvejen er endeligt vedtaget, så er det Den Sjællandske Tværmotorvej der skal arbejdes for.

Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej arbejder for, at den nuværende landevej 22 kan opgraderes til en motorvej og bindes sammen med den kommende motorvej fra Holbæk til Kalundborg. Lige nu strækker landevejen sig over 70 km på tværs af Sjælland fra Næstved over Slagelse til Kalundborg.

Nu melder Region Sjælland og de 17 kommuner sig også på banen og er enige om et fælles trafikudspil med ambition om at skabe bedre, hurtigere og grønnere transport for regionens borgere og erhvervsliv. Seks forskellige projekter er i spil bl.a. Den Sjællandske Tværmotorvej, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

”Vi er alle enige om seks højt prioriterede infrastruktur-projekter og en række indsatsområder. Det skal der kæmpes for i de kommende år,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland.

Seks prioriterede projekter og en række indsatsområder

Ønskerne fremgår af de fælles ønsker og prioriteringer som Region Sjælland og kommunerne kalder ”Sjælland baner vejen frem”. Seks prioriterede projekter og en række indsatsområder;

  • Den Sjællandske Tværforbindelse (Motorvej Næstved – Slagelse – Kalundborg)
  • Dobbeltspor Køge - Køge Nord med ekstra perron på Køge Station
  • Den Sjællandske timemodel (Tog til København på max. en time fra byer som Nykøbing F. og Kalundborg)
  • Samlet løsning for vejforbindelserne mellem Roskilde, Køge og Ringsted, herunder opgradering af rute 6 og rute 14
  • Klar til åbningen af Femern forbindelsen i 2029
  • Udbygning af hele rute 9 på Lolland med fremskudt færgeleje ved Tårs 

Der er samtidigt enighed om at lægge vægt på den grønne omstilling, bæredygtig udvikling og udfordringerne med trafikstøj. Mobilitet for alle er et særligt fokuspunkt med indsatsområder om bæredygtige landdistrikter, attraktive trafikale knudepunkter og samlet indsats for cyklisme og transportmuligheder for unge til uddannelse.

Der skal nu arbejdes og kæmpes for de fælles ønsker

Kommunerne har tidligere godkendt "Sjælland baner vejen frem", og Regionsrådet godkendte det på møde den 16. januar 2024. Regionsrådsformand Heino Knudsen og formand for KKR Sjælland Mikael Smed har nu bragt de sidste smårettelser på plads og går nu videre med at arbejde og kæmpe for at få realiseret ønskerne. Som et første skridt sendes de fælles ønsker til transportministeren og Folketingets transportordførere.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er glad for den store opbakning til de fælles ønsker på trafikområdet:

”Jeg synes, vi har fundet frem til meget vigtige og gode fælles prioriteringer for både vej og bane samtidigt med, at vi har fokus på miljøet og at fremme den grønne omstilling. Det ligger mig meget på sinde. Mobilitet og transportmuligheder er afgørende for udviklingsmulighederne i Region Sjælland - for virksomhederne og for borgerne i hverdagen, til arbejde, skole eller fritidsaktiviteter. Nu skal vi i gang, og vi ved det bliver et langt sejt træk. Et første skridt er, at vi formidler vores fælles ønsker til Folketinget og regeringen.”

”Sjælland baner vejen frem” kan findes her www.regionsjaelland.dk/vejenfrem 

Del