Redegørelse vedr byggeri i Klosterhaven.

Læserbrev: Redegørelse vedr byggeri i Klosterhaven

Der er skrevet og sagt en del om forløbet for projektet om byggeriet i Klosterparken samt på de to torve og ved Jobcentret. En del synes at mene, at har man stemt ja under de lukkede punkter i kommunalbestyrelsen, så er det lig med en 100% opbakning til projektet.

Det er jeg helt uenig i!

For mig handler det først og fremmest om åbenhed, hvilket nok umiddelbart lyder paradoksalt. Jeg skal prøve at forklare det her - og så vil jeg også give et kronologisk overblik over forløbet.

Når der er et punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, så handler det om at stemme enten ja eller nej. Og det er meget sort og hvidt, hvilket virkeligheden jo slet ikke er. Så nogle gange må man sætte nogle ord på, der passer til, hvilket man officielt kun kan, når man stemmer nej.

Omvendt stemmer man nok også nogle gange ja, fordi noget er i en proces. Og det er netop, hvad jeg har gjort i denne sag; støttet processen, så der kunne komme en offentlig debat om det projekt, som en stor del af kommunalbestyrelsen helt åbenlyst bakker op om.

Jeg har været skeptisk fra starten af, bl.a over den hast, det hele skal køres igennem med - hvorfor egentlig det? Man bør da tænke sig godt om, når man udvikler en større by! Jeg har også prøvet at foreslå, at man udsætter projektet og tænker det ind i en samlet byplanlægning, hvor man kan genoplive projektet fra 2008 om området mellem Elmegade/Bredgade og Kordilgade/Sct. Jørgensbjerg - og man kan få tænkt de trafikale og parkerings mæssige udfordringer ind i en samlet byplan - men det er der åbenbart ikke tid til?

Processen har været ganske lang - og har i en lang indledende fase foregået udenfor det offentlige rum. Og det gør det faktisk meget svært som politiker, da man jo ikke kan vende problemstillingerne med andre end sin gruppe. Og da ikke mindst når man er en del af en lille en-mands gruppe, som jeg er.

Processen har været følgende:

Der startede med et temamøde 29/1-20. Tema møderne i denne kommunalbestyrelse er ganske korte, har ofte karakter af orientering og meget lidt debat, da de typisk ligger en time før kommunalbestyrelsesmøderne. Således også det her. Der var meget fokus på, at det hele var meget hemmeligt. Her blev Klosterhaven ikke nævnt, det var kun klosteret, torvet ved biblioteket og torvet ved kirken, der var i spil.

27/5-20: Lukket punkt på kommunalbestyrelsesmødet vedr. “Salg af fast ejendom - uden offentlig udbud - anmodning til Tilsynet”. Her blev det besluttet, at der kan sælges ejendomme til AP Pension - men da der stadig ikke havde været noget i offentligheden - og der dermed ikke havde været en debat, så er det ikke i min optik en endelig godkendelse til hele projektet - det skal selvfølgelig afvente en offentlig høringsperiode.

Iøvrigt er det område i selve Klosterhaven, hvor der planlægges etageejendomme på matr. nr. 1ft, Ladegården, Kalundborg Jorder stadig ikke nævnt.

Vi fik derefter en ny gennemgang på kommunalbestyrelsens Planseminar 11/6-20: Nu med planer for byggeri i Klosterhaven - som jo ikke var med indledningsvist og i indstillingen 27. maj 2020 - og derfor var jeg og et par andre skeptiske. Jeg stillede nogle spørgsmål, bla. til en overordnet planlægning for Kalundborg by’s udvikling, rækkefølge i et eventuelt byggeri mv. Der var ikke den store debat om disse emner. De var stadig en lukket dagsorden, så intet måtte slippe ud om det her, var meldingen.

Der udsendes d. 26/6-20, på baggrund af fremlæggelsen på planseminaret, en pressemeddelelse om partnerskab med AP Pension om byudvikling - fortsat nævnes intet om byggeri i Klosterhaven, blot at byudvikling skal understøtte byens udvikling som studieby, forskningsby og at det især er til unge mennesker.

7. oktober 2020 var der så igen et temamøde i kommunalbestyrelsen, før 2. behandling af budget 2021. Peter Olsson, direktør AP Ejendomme oplyste om, at de vil bygge boliger til flere forskellige typer af borgere. Ellers bliver det for kedeligt. De går efter arkitektur der rykker, de har et projekt i Århus som er tæt på at blive premieret. De bygger kun Svanemærket. En arkitekt fortalte desuden om, at skal der bygges nær ruinen, er det med greb der er nænsomme og har respekt for ruinen og torvet.

D. 28/10-20 er der følgende punkt på kommunalbestyrelsesmødet:” Beslutning - Rammeaftale omkring partnerskab for Midtbyen” Punktet er lukket. I rammeaftalen fremgår det bl.a., at den er betinget af, at der udarbejdes et plangrundlag, så igen ser jeg den ikke som en egentlig blåstempling af noget konkret projekt, selvom der selvfølgelig peges på nogle specifikke arealer i udkastet til aftalen.

D. 16/12-20 er der for første gang noget på åben dagsorden om projektet på møde i kommunalbestyrelsen. Punktet hedder “ Beslutning og nedsættelse af politisk styregruppe og orientering om organisering af projekt "Udvikling af midtbyen". Men Klosterhaven nævnes stadig ikke.

D. 26/5-21: 13 er det hele så ude i offentligheden, hvor forslaget til lokalplan sendes i høring på kommunalbestyrelsesmødet: “ Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken”.

I min optik, er det jo stadig her en helt åben dagsorden, hvor man lægger op til en offentlig debat. Jeg valgte at stemme imod, da jeg ikke synes, at det er behandlet godt nok, inden lokalplanen sendes ud. Jeg synes der burde have været en offentlig debat forud for denne lokalplanproces - ligesom der var et meget seriøst og gennemarbejdet forløb i 2008 vedr. “Projekt Midtbyen”, som jeg nævnte ovenfor.

Thomas Malthesen Hiorth, kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg

Azaleavej 22

4470 Svebølle

Del