Radikale Venstre om det nye valgforbund.

Læserbrev.

Radikale Venstre om det nye valgforbund.

Radikale Venstre i Kalundborg synes, ligesom Martin Damm (V) og Tina Beck-Nilsson (A) at det er et nyt og spændende valgforbund der er indgået mellem Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Kommunalvalget til efteråret vil vise, hvilket resultat der kommer ud af det.

Radikal Venstre har ligesom Socialdemokratiet og De Konservative ikke på nuværende tidspunkt indgået noget valgforbund. Vi har som bekendt tidligere haft valgforbund med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Når vi på nuværende tidspunkt ikke har indgået noget valgforbund, er det ikke fordi vi er afvisende for et nyt og anderledes valgforbund, men lige nu er vi afventende.

Det er vigtigt for os i Radikale Venstre, at vi ved et valgforbund fortsat, fremstår som et selvstændigt parti med en selvstændig politik og de værdier, der kendetegner vores socialliberale holdning. 

I de fire år der er gået siden sidste kommunalvalg, har vi fået tydeliggjort hvad en stemme på Radikale Venstre kan betyde (at en stemme på Radikale Venstre ikke blot er en stemme på Venstre). Vores medlem af kommunalbestyrelsen Ole Glahn har som formand for Kultur & Fritidsudvalget understreget og tydeliggjort Radikale Venstre gennem de mange tiltag, der er kommet i kultur og foreningslivet. I Corona tiden har det blandt andet betydet et stort tilskud til alle Forsamlingshuse. Ligesom han sidst på 2020 sammen med bestyrelsen for Radikale Venstre tydeliggjorde Radikale Venstres synspunkter omkring etableringen af en svinefabrik ved Havnsø. Desuden har Ole Glahn i mange tilfælde været en mægler og et kommunalbestyrelsesmedlem, der har haft en afgørende betydning for samarbejdet i kommunalbestyrelsen.

I forhold til den nye valgperiode ser Radikale Venstre også gerne, ligesom andre partier, at der sker en ændring omkring uddelegeringen til administrationen. Det er meget vigtigt for Radikale Venstre at kommunalbestyrelsen er tæt på borgerne og lytter til dem.  

Det er vigtigt for Radikale Venstre at kommunalbestyrelsen påtager sig både ansvar og mulighed for at kunne behandle de ting, som borgerne har brug for. I den pågældende sag om svinefabrikken havde kommunalbestyrelsen bragt sig selv i en situation, hvor de ikke havde mulighed for at behandle en sag. De havde ikke mulighed for at stille nødvendige spørgsmål til Miljøstyrelsen og ministeriet, ligesom et indgreb fra dem omkring de trafikale forhold i Føllenslev havde været en mistillid til administrationen.

Det må ikke ske fremadrettet! 

Det medfører selvfølgelig mere arbejde til kommunalbestyrelsen, men det burde heller ikke være et problem, når det drejer sig om at være valgt af borgerne for at hjælpe i situationer, hvor borgerne ikke selv har mulighed for at komme til en løsning.

I kommunalbestyrelsen påtager vi os fortsat gerne den opgave at skabe mulighed for dialog mellem de politiske partier og de politiske synspunkter. Alle skal kunne blive hørt. Alle skal have mulighed for at der er en ligeværdig og respektabel dialog, før der bliver taget beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Det er Radikale Venstres motto at: ”Vi lytter før vi beslutter!” og ”Politik er mere end penge!”

Hans Munk

Formand for Radikale Venstre i Kalundborg

Del