Punkt om støtte til de mindre folkeskoler udsat

Børn- og Familieudvalget følte ikke, at de havde fået svar på alle deres spørgsmål.

Punkt om støtte til de mindre folkeskoler udsat
Den 4. januar afholdt Børn- og Familieudvalget møde, hvor de drøftede støtte til de mindre folkeskoler. Foto: Colourbox

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den 4. januar afholdt Børn- og Familieudvalget møde, hvor de drøftede støtte til de mindre folkeskoler. På et udvalgsmøde den 2. november 2022 blev der fremlagt tre konkrete forslag til understøttelse af de mindre folkeskoler. Forslagene omhandler aldersintegrerede klasser, kriterier for udviklingspuljen og sampasning i SFO. Udvalget valgte dog at udsætte beslutningen.

Da Børn- og Familieudvalget ikke følte, at de havde fået svar på alle deres spørgsmål vedr. punktet om støtte til de små skoler i kommunen, valgte de onsdag at udsætte punktet til næste udvalgsmøde.

”Vi har skubbet punktet det til næste møde, da der var nogle spørgsmål, som vi ikke kunne få ordentlig afklaring på,” fortæller Henriette Ergemann (NB), der er formand for Børn- og Familieudvalget.

Kalundborg har mange små skoler

Den gennemsnitlige skolestørrelse i Kalundborg Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet. 8 ud af 16 folkeskoler i Kalundborg Kommune har færre end 150 elever, hvilket er den lokale definition af en mindre folkeskole. Børn- og Familieudvalget fik på et møde den 2. november 2022 en orientering om, hvordan de mindre folkeskoler kan understøttes. I forlængelse heraf er der udarbejdet nogle konkrete forslag til tiltag, der kan understøtte de mindre folkeskolers arbejde med elevernes læring og trivsel.

De mindre folkeskoler er generelt kendetegnet ved at have få elever, en lille medarbejdergruppe og små klasser, sammenlignet med de større skoler. De mindre folkeskoler har typisk klassetrin fra 0.-6. klasse. Disse fællestræk kan have indflydelse på, hvilken understøttelse skolerne har behov for og efterspørger.

Forslag til tiltag

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har inviteret skolelederne på de mindre skoler til drøftelser om vilkår og rammer i samarbejde med direktøren. På et møde den 8. december blev mulighederne for konkrete politiske tiltag til understøttelse af de mindre skoler drøftet. De mindre skoler foreslår følgende tiltag:

  • Politisk opbakning til, at de mindste skoler lokalt tager stilling til mulighederne for aldersintegrerede klasser.
  • Udvidede muligheder for at søge midler fra udviklingspuljen
  • Mere fleksibel sampasning i SFO

Del