Pumpeløsning er bestemt for mange år siden men er er endt i en klagesag

Problemet har eksisteret i mange år og tilbage i 2015 besluttede Kalundborg Kommune, at der skal etableres en pumpeløsning. Sagen er endt i en klagesag.

Pumpeløsning er bestemt for mange år siden men er er endt i en klagesag
Pumpeløsning skulle have været sat i gang for mange år siden, men der er endnu ikke sket noget. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En lang række af sommerhusejere er frustrerede og vrede over, at Kalundborg Kommune ikke gør mere for at få afvandet området ved Bjerge Strand hvor flere sommerhuse har fået store skader efter de store regnmængder der er faldet hen over vinteren. Sagen drejer sig om vandløbet Holmen, hvor der skal etableres en pumpeløsning. En beslutning der er taget for efterhånden mange år siden.

Vandløbet Holmen har sit udspring ved Bjerge Nordstrand og løber ud i Jammerland Bugt ved Svallerup Strand. Men jævnligt er der ikke tryk nok på udløbet, der hurtigt sander til. Konsekvenserne er våde fødder og plæner, og her i vinter, en lang række af sommerhuse som har været oversvømmet.

Problemet har eksisteret i mange år og tilbage i 2015 besluttede Kalundborg Kommune, at der skal etableres en pumpeløsning som kan holde vandstanden nede. En løsning som sommerhusejere med grunde beliggende i kote 1,6 eller derunder skulle betale for. Det mente bl.a. Holmens Vandløbslav ikke var en rimelig fordeling og sagen blev påklaget til både Miljø- og Fødevareklagenævnet og Taksationskommissionen for Sjælland. Begge steder med lange sagsbehandlingstider.

Men det er ifølge Jørn Jørgensen, formand for Holmens Vandløbslav, ikke det eneste problem, for i den løsning som Kalundborg Kommune har skitseret, er der indsat et stigbord/spjæld som skal holde en vis vandstand i området.

”Det helt centrale i den her sag er de stigbord/spjæld som skal sættes ind. Det er ødelæggende for det hele og vi har tilbudt at trække klagesagen tilbage hvis Kalundborg Kommune fjerner de stigbord/spjæld. Så kan de sende et nyt projekt i høring og det er vi klar til at bakke op om,” fortæller Jørn Jørgensen, formand for Holmens Vandløbslav.

Kalundborg Kommune ønsker ikke at tømme området helt for vand og derfor er løsningen med stigbord/spjæld sat ind i den løsning som er skitseret.

”Med det stigbord/ spjæld lukker de for vandet om vinteren fra september til april. Så kommer der slet ikke vand ud af området og det vil give store oversvømmelser som vi har set i løbet af vinteren i år,” fortæller Jørn Jørgensen.

At sagen har stor bevågenhed blandt sommerhusejerne viser deltagelsen i den netop afholdte generalforsamling, her mødte 120 personer op mod normalt 25-30

Sagen er forelagt Michel van der Linden, teknik- og udviklingsdirektør i Kalundborg Kommune, og han siger:

”Sagen har været behandlet i taksationskommissionen, overtaksationskommissionen og ligger nu i klagenævnet, og i forbindelse med deres netop afholdte generalforsamling har der været en tilbagemelding fra kommunen, både politisk og administrativt, at vi afventer behandlingen af den klage. Når der er klaget over den løsning som Kalundborg Kommune har lagt frem, er det vel mest fornuftigt, at man først finder ud af om den klage de har er berigtiget, så må det være klagenævnet som udtaler sig om, at verden skal se anderledes ud. Det er en sag, der er brugt en del tid på fra Kalundborg Kommunes side.”

Og indtil klagen er behandlet må sommerhusejerne altså leve med, at sommerhusområdet er omdannet til et vandland i perioder.

Sommerhusområde er oversvømmet

Del