Protest mod lokalplanændring, der muliggør Supermarked 

Protest mod lokalplanændring, der muliggør Supermarked 

Læserbrev: Protest mod lokalplanændring, der muliggør Supermarked 

Bestyrelsen i Ubby Brugsforening erfarer på forsiden af Nordvest nyt den 20/3 og gennem TV-Kalundborg samt ved et møde på Rørby Skole, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune overvejer at ændre i Lokalplanen for området i Rørby - med henblik på at der kan etableres et nyt stort supermarked. 

Vi hilser konkurrenter velkommen til området, men de må blive på den kendte bane, og nedsætte sig inden for rammerne og de Lokalplaner vi kender og de rammer, vi skal agere under. 

Vi er bestyrelsen i Ubby Brugsforening - men vi er også borgere i Kommunen og vi forventer, at vores lokal valgte politikere understøtter livet i de små lokalsamfund, dem er der jo er mange af i vores Kommune. Vi forventer, at de har stor interesse i og at I bakker op om de lokale virksomheder og foreningslivet. 

Ubby Brugsforening støtter det lokale foreningsliv. Vi laver aktiviteter lokalt i samarbejde med de lokale foreninger - f.eks. Fastelavn med tøndeslagning, Sankt Hans arrangement, Julemarked og meget mere. Vi støtter foreningslivet, hvor de mange frivillige gør en kæmpe indsats for at styrke fællesskabet.  Vi er sponser for Rørby Fodboldklub, støtter via OK-fonden Hvidebæk idrætsforening. Vi forventer at vores kommunalbestyrelse bakker op om det lokale.

Vi byder medlemmerne fra Rørby Brugs velkommen i Ubby  og vi ønsker et tættere samarbejde med borgerne i Rørby - eksempelvis som nye bestyrelsesmedlemmer. 

Vi opfordrer derfor politikerne til at gå i dialog med borgerne i de små lokalsamfund, og med de lokale i Rørbys virksomheder og foreninger for sammen med borgerne at finde de bedste løsninger. Løsninger der kan medvirke til at vi fortsat kan tiltrække nye borgere, der ønsker at blive en del af vores stærke fællesskaber. 

Vi mener at en lokalplan, der gør det muligt for et nyt stort supermarked at etablere sig i Rørby, vil være en alvorlig trussel mod Brugsen i Ubby og hermed en trussel mod et gode og frodige fællesskab der i dag eksisterer.  

På den samlede bestyrelses vegne 

Ole Eg Pedersen  

Formand for bestyrelsen 

Del