Projekt kulturhus skal i gang

Der skal frigives nogle penge fra anlægsbevillingen, og man kan gå i gang med indledende forundersøgelser m.m.

Styregruppen besluttede på mødet, at man nu går stille og roligt i gang med at udvikle pakhuset til kulturhus. Her den video som Kalundborg Kommune fik lavet omkring projektet tilbage i 2018.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ved mødet i Styregruppe Bynær Havnepark, der blev afholdt den 30. august, besluttede styregruppen, at man nu går stille og roligt i gang med at udvikle pakhuset til kulturhus. Borgerne har ventet længe, og man er af den mening, at det er på tide at komme i gang.

Som snakket om i mange år, påbegyndes arbejdet med det nye kulturhus i Kalundborg inden længe. Der skal frigives nogle penge fra anlægsbevillingen, og man kan gå i gang med indledende forundersøgelser m.m.

Styregruppe Bynær Havnepark har besluttet at gå videre med scenariet, der tager udgangspunkt i det skitserede projekt, herunder at etablering af kulturhuset sker med afsæt i de tidligere udarbejdede principper og rammer for udvikling af huset. Kulturhuset bliver på ca. 2.000 m².

"Vi ønsker at gå i gang nu. Borgerne har ventet længe. I næste uge skal der tages stilling til, at frigive den første mio. kr. fra anlægsbevillingen, der er på i alt 27,1 mio. kr. frem til 2025,” fortæller Jakob Beck Jensen (V), der er en del af Styregruppe Bynær Havnepark.

Kommune financierer det hele selv

Jakob Beck Jensen fortæller endvidere, at årsagen til, at man endnu ikke er kommet videre, er fordi man gerne har ville have fonde med til at finansiere projektet, og det har taget tid. Man har dog ikke fået nogle fonde med, og kommunalbestyrelsen satte derfor, sidste år, flere midler af, så man selv kan finansiere det hele.

”At vi vælger denne løsning, betyder ikke, at man ikke på sigt kan udvide kulturhuset, det kan godt lade sig gøre. Men vi er nødt til at komme i gang nu,” siger han.

Skibbro er godt i gang

Man kom lidt senere i gang med at bygge Skibbroen ved havneparken, idet man manglede materialer, ligesom så mange andre steder. Men ifølge Jakob Beck Jensen, skrider arbejdet godt fremad, og man har allerede indhentet noget af den tabte tid. Man regner med at være færdig til august/septemer 2023.

Styregruppe Bynær Havnepark består i øvrigt af:

  • Ase Due
  • Hans Munk
  • Henriette Ergemann
  • Jakob Beck Jensen
  • Kristine Vesterskov Olsen
  • Martin Damm
  • Peter Jacobsen

Del