Arbejdet med Kalundborgmotorvejen skrider frem

Transportministeren har nu sat anlægsloven for tredje etape af Kalundborgmotorvej på dagsordenen i Folketinget. Første gang loven bliver behandlet er torsdag den 26. oktober.

Arbejdet med Kalundborgmotorvejen skrider frem

Af Jens Nielsen

Selv om der endnu ikke er taget første spadestik til 3. etape af Kalundborgmotorvejen så er arbejdet godt i gang. Inden længe kommer anlægsloven på dagsordenen i Folketinget og Museum Vestsjælland er gået i gang med de arkæologiske undersøgelser langs Kalundborgmotorvejens tredje etape.

Transportministeren har nu sat anlægsloven for tredje etape af Kalundborgmotorvej på dagsordenen i Folketinget. Første gang loven bliver behandlet er torsdag den 26. oktober.

Anlægsloven skal behandles ad tre omgange for at sikre grundighed i lovgivningsarbejdet. Der går derfor et stykke tid før, der kommer en udmelding fra ministeriet om anlægsloven, det oplyser Vejdirektoratet.

Høringsnotatet for miljøkonsekvensvurderingen og anlægsloven er begge færdige. Man kan læse høringsnotatet til anlægsloven på Folketingets hjemmeside og høringsnotatet for miljøkonsekvensvurderingen på Vejdirektoratets hjemmeside.

I høringsnotaterne bliver der samlet op på, hvilke emner og synspunkter der fylder i høringssvarene. Begge høringsnotater indgår i den politiske behandling af lovforslaget.

Pulje sikrer østvendte ramper ved Knabstrup og lokalvej i Jyderup

Med Infrastrukturplan 2035 blev det besluttet at lave en pulje på 3,5 milliarder kroner, der løbende kan udmøntes til mindre vejprojekter, som bidrager til bedre sammenhæng mellem land og by.

Puljen bliver udmøntet en gang om året, og Transportministeriet har netop udsendt en nyhed om hvilke projekter, der er en del af dette års pulje. I denne omgang er der prioriteret midler til østvendte ramper ved Knabstrup Møllebakke og ny lokalvej i Jyderup. Begge dele har været et tilvalg til Kalundborgmotorvejens tredje etape.

Museum på jagt efter fortidsfund

Siden september har arkæologer fra Museum Vestsjælland arbejdet på strækningen mellem Tingvejen og Aldersrovej. Det bliver de ved med lidt endnu men tager samtidig hul på deres næste etape – strækningen fra Aldersrovej til sydsiden af Kalundborgvej ved Dønneland. Arbejdet på denne strækning begynder i slutningen af oktober måned.

Forundersøgelser og udgravninger kan tage op til to år, og derfor er arbejdet i gang allerede nu.

Museet bruger en stor gravemaskine, der er udstyret med en to meter bred skovl uden tænder. Med den skraber de sig forsigtigt gennem jordlagene – og det kræver præcision, for der må kun skrabes få centimeter af ad gangen.

Hvis museet støder på spændende fund, bliver de ridset ind, tildelt et nummer og registreret på GPS, og så begynder udgravningen for at se, hvilke objekter der er tale om. Er der flere eller større objekter som huse eller grave, bliver de indstillet til en egentlig udgravning.

Museet har allerede fundet spor af bebyggelse og mener, at der er gode muligheder for at finde særligt stenalderbopladser på strækningen, hvor tredje etape af Kalundborgmotorvejen skal ligge.

I øjeblikket er tre af museets folk i gang med undersøgelserne langs Holbækvej, men indenfor de næste par uger vil flere folk komme til, og endnu en gravemaskine blive sat i sving.

Når museet er færdige med undersøgelserne, sørger de for at dække grøfter og udgravningsfelter til igen.

Del