Projekt i Kalundborg Midtby/Klosterparken.

Læserbrev: Projekt i Kalundborg Midtby/Klosterparken

Kære Projektmagere.

Der blev i 2019 indleveret 1200 underskrifter imod linjeføringen for Herredsåsen, uden resultat. Vi har et politisk flertal i Kommunalbestyrelsen der ikke ønsker reel dialog med borgerne...

Det aktuelle byggeprojekt er et resultat af nævnte flertals ambitioner om en 'gylden fødekanal' mellem uddannelser og NOVO. Byens eneste byplanlægger er ansat til netop, og kun, at varetage denne erhvervsrettede indsats. I stedet for en samlet udviklingsstrategi for Kalundborg By og dens indbyggere, botaniserer man med projekter, der ikke er tænkt i en helhed. Dette Projekt-mageri er desuden kun muligt ved at udskyde Infrastrukturplanen(med borgerinddragelse), som var programsat til 2019. Som bekendt "...er udvikling kun mulig med en velfungerende infrastruktur" (*). Det foreslåede projekt vil forstærke et allerede trafikbelastet område. Dét oveni tabet af offentlige områder med herlighedsværdi, og et tarveligt valg af bygningstyper smidt omkring gymnasiet. Samtidig er Munkesø-projektet droppet, som den ufinancierede skueproces den startede og sluttede med at være!

Men i stedet for bare at råbe 'øv' til politikere og AP Pension, vil jeg formulere min kritik konstruktivt: Foreslå, at Munkesøen bliver det potentielle Idræts-/kollegiebolig-område med offentlig attraktion, samt et infrastrukturelt og Campus-agtigt bindeled mellem det vestlige og centrale Kalundborg, og NOVO. Boliger kunne placeres i det grønne bælte mellem Esbern Snaresvej og Munkesøen, i forlængelse af Munkesøens Aktivitetscenter mod vest. Adgang med bil fra Esbern Snaresvej, på cykel enten via 'cykel-motorvej' ad Nørre Allé eller gennem Munkesøparken til By og Havn. Altså; ryk projektet ud hvor der er plads og infrastruktur.

Herredsåsen ligger nu som en Skamstøtte over et dysfunktionelt kommunestyre, der aldrig har fundet sine ben efter Kommunalreformen i 2007, da Landkommunerne satte sig på Byen. Sådan går det når borgere ikke tager demokratiet på sig.

Den 16. november er der valg til Kommunalbestyrelsen...

Peter Eierdal, Kalundborg

*Citat: Planlægningschef i DSB, Mikkel Gram Colding, ved indvielsen af Kalundborg-borgernes Lokalstations-gave til NOVO i 2018.

Del