Prinsessen på ærten fik nyt hjem i Eventyrhuset

Det er Palle Bruun Olsens opgave at opspore og bringe gemte og glemte kunstværker rundt om i Kalundborg Kommune frem i lyset.

Prinsessen på ærten fik nyt hjem i Eventyrhuset Kalundborg Kommune har ansat kunstdetektiv til at opspore og bringe gemt og glemt kunst frem i lyset. Detektiven er Palle Bruun Olsen. Foto: Jens Nielsen

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Kalundborg Kommune har ansat kunstdetektiv til at opspore og bringe gemt og glemt kunst frem i lyset. Detektiven er Palle Bruun Olsen

Efter mange år i glemsel i magasinet under Kalundborg Bibliotek har et smukt og farverigt relief forestillende Prinsessen på ærten øverst på masser af madrasser nu fundet et godt og passende hjem, nemlig daginstitutionen Eventyrhuset, Klosterparkvej 53 i Kalundborg.

Prinsessens vej fra glemsel under biblioteket til synlighed for Eventyrhusets 100 børn og alle andre, der har deres gang i institutionen, blev banet af Palle Bruun Olsen. Han var ellers gået på pension efter mange års ansættelse i Kalundborg Kommune.

Nu er han igen kommunalt ansat denne gang som kunstdetektiv, foreløbig for et år, for det jobtilbud kunne han simpelthen ikke sige nej til.

Det er hans opgave at opspore og bringe gemte og glemte kunstværker rundt om i Kalundborg Kommune frem i lyset.

200.000 kr. er afsat på det kommunale budget som en engangsbevilling til opgaven.

Kulturudvalgsformand begejstret

Selv om han ikke er initiativtager til det, er formand for kultur- og fritidsudvalget Hans Munk begejstret for projektet. Han har arvet det fra sin forgænger på posten Ole Glahn.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev flere rådhuse nedlagt og solgt, og hvad skete der med den kunst, der havde udsmykket rådhusene?

Kalundborg Kommune har tradition for at købe værker i forbindelse med udstillingerne i Bispegården, men hvad blev der af de købte værker, hvor hænger de?

Det skal detektivarbejdet gerne give svar på, så værkerne kan blive registreret.

Palle Bruun Olsen blev ansat til opgaven på grund af sin enorme viden om kunst, fortæller Hans Munk.

Han begyndte i sit nye job 1. marts, og han har allerede fundet flere glemte kunstværker, deriblandt Prinsessen på ærten.

Relieffet er udført af keramiker Inger-Lise Kofoed, der også var tilknyttet Den Kongelige Porcelænsfabrik. Det blev hængt op på voksenlæsesalen på Kalundborg Bibliotek, da det blev indviet i 1962. Mange år er gået siden da, biblioteket er blevet ændret og nyindrettet mange gange, så kunstværket havnede i kælderen, fordi det ikke rigtig passede ind.

Prinsessen på rette sted

Palle Bruun Olsen fandt ud af, at Eventyrhuset måtte være det helt rigtige sted for prinsessen, og teamleder i institutionen Elisabeth Gothart kan ikke være mere enig.

TV-Kalundborg var med, da Palle overrakte relieffet til teamlederen, og hun vil nu finde den helt rigtige placering til kunstværket, måske i børnehaveafdelingen, hvor børnene kan se det dagligt, og hun har ikke noget imod, hvis Palle finder flere kunstværker, der passer til Eventyrhuset.

Relieffet er forsynet med en solid jernramme, og takket være den er der ikke trængt vand ind og har beskadiget det i forbindelse med oversvømmelserne i bibliotekets kælder. Det har bevaret sine meget flotte farver.

Biblioteksleder Jette Mygind er glad for, at relieffet nu har fået et godt hjem, hvor det vækker glæde.

Det er det helt rigtige tidspunkt at få et sådant kunstværk, fortæller Elisabeth Gothart, for børnene er netop nu i gang med et kunstprojekt, hvor de fremstiller fantasifulde blæksprutter. Der er planer om, at flere kan få glæde af børnenes kreative udfoldelser, idet der måske bliver mulighed for at låne øverste etage af Galleri Kordel i Kordilgade i pinsen til en udstilling.

Kunstværk bag affaldscontainere

Foruden Prinsessen på ærten har Palle Bruun Olsen fundet et relief af Børge Jørgensen, lokalkendt blandt andet for skulpturen Vækst, blomsten i rundkørslen ved rådhuset på Holbækvej.

Fundet skete helt tilfældigt. I forbindelse med at Palle var engageret til at åbne udstillingen af elevarbejder på Skolen på Herredsåsen inspireret af skolens ”huskunstner” Arne Haugen Sørensen, gik han en tur rundt på skolen. I et depotrum delvist skjult af værkbrudne stole og affaldscontainere fik han pludselig øje på det øverste af et relief af jern og glas. Det drejer sig om et relief, som firmaet A. Jespersen forærede til Ulshøjskolen i anledning af skolens indvielse i 1971.

Dengang Ulshøjskolen skulle tømmes, da denne skole sammen med Munkesøskolen blev til Skolen på Herredsåsen, har ingen formentlig kunnet finde ud af, hvad det var, og hvor det skulle hænge, og det er blevet stillet til side i depotrummet.

Palle Bruun Olsen kunne godt tænke sig, at relieffet kommer til ære og værdighed igen og bliver hængt op på Ulshøjskolen, der jo stadig rummer kommunale institutioner som Musisk Skole, Ungdomsskolen og den kommunale tandpleje.

Palle kunne godt huske relieffet, og da han genså det i de ydmyge omgivelser, udbrød han:

- Jamen der er det jo!

Det var et tilfældigt og glædeligt gensyn, og sådan nogle regner han med at få mange af, når han går på kunstjagt rundt om i kommunen.

Udstilling af glemt kunst

Til næste år får alle chancen for at se nogle af de gemte og glemte kunstværker, Palle har genfundet til den tid. De bliver vist på en udstilling i Bispegården engang i 2023.

Del