Præst fritstillet – mistanke om psykisk vold

”Arbejdstilsynet fik en mistanke om, at kirkens ansattes arbejde ikke var fuldt forsvarligt på grund af risiko for psykisk vold."

Præst fritstillet – mistanke om psykisk vold Nyvangskirken. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Birgitte Saltorp, sognepræst ved Nyvangskirken i Kalundborg, er blevet fritstillet efter, at Arbejdstilsynet har mistanke om, at der er foregået psykisk vold mod kirkens medarbejdere.

Rækken af problemer med ballade og uro i Nyvangskirken fortsætter. Hele menighedsrådet trak sig i slutningen af maj måned, flere medarbejdere har været sygemeldt gennem længere tid, og nu er sognepræst Birgitte Saltorp blevet fritstillet efter, at Arbejdstilsynet har været på besøg i kirken.

TV-Kalundborg.dk har søgt om aktindsigt i Arbejdstilsynets rapporter.

”Jeg kan bekræfte, at sognepræst Birgitte Saltorp pr. 21. august er blevet fritstillet efter mistanke om psykisk vold mod kirkens ansatte,” fortæller Jan Østergaard, der er formand for det midlertidige menighedsråd i Nyvangskirken.

Arbejdstilsynet besøgte Nyvangskirken den 15. august. I deres rapport står der bl.a.: ”Vi har en mistanke om et arbejdsmiljøproblem, som kan være en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljøproblemet drejer sig om, at der er risiko for, at de ansatte ved Nyvangskirken udsættes for psykisk vold.”

Nyvangskirken kan forvente at høre mere inden for 14 dage, står der i rapporten, men allerede dagen efter, den 16. august, kom der svar fra Arbejdstilsynet.

I svaret står der bl.a.: ”Arbejdstilsynet fik en mistanke om, at kirkens ansattes arbejde ikke var fuldt forsvarligt på grund af risiko for psykisk vold. Der blev oplyst af ansatte og bekræftet af ledelsen, at: Nogle ansatte siden efteråret 2021 har oplevet og stadig oplever uforudsigelige, nedgørende og negative handlinger samt udelukkelsesadfærd fra en præsts side. Nogle ansatte oplever, fx at de bliver talt ned til, bagtalt, ignoreret, at de bliver mødt med uforudsigelig vrede og risiko for skæld ud, samt at der bliver fremsat kritik, også i plenum. De ansatte er påvirkede af det psykiske arbejdsmiljø og føler sig ramt, sårede og kede af det. Der har været sygefravær pga. det psykiske arbejdsmiljø inden for de seneste måneder. Ledelsen oplyser, at de har iværksat tiltag i forbindelse med forebyggelse af psykisk vold.”

De tiltag, der er iværksat, er altså i første omgang, at Birgitte Saltorp er blevet fritstillet, en beslutning, som er truffet af biskoppen, oplyser Jan Østergaard, som ikke har yderlige kommentarer til fritstillelsen.

Det midlertidige menighedsråd har igangsat en række tiltag for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og biskoppen, som er præstens arbejdsgiver, har valgt at fritstille Birgitte Saltorp.

Palle Kongsgaard, tidligere vikar ved Vor Frue Kirke, er ansat som midlertidig sognepræst.

Det har ikke været muligt, at få en udtalelse fra Birgitte Saltorp.

Del