Politisk fokus på biogas og grøn omstilling

Biogasproduktionen på Kalundborg Bioenergi bidrager til den grønne omstilling – og der er meget mere på vej, lød budskabet fra den lokale biogasproducent til Rasmus Horn Langhoff (S), der i dag var på besøg i Kalundborg.

Politisk fokus på biogas og grøn omstilling
Fra venstre: Public affairs-chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, Rasmus Horn Langhoff og driftschef Erik Lundsgaard, Bigadan, der viste rundt på biogasanlægget.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Folketingsmedlem samt formand for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg Rasmus Horn Langhoff (S) besøgte mandag Kalundborg Bioenergi. Ved besøget præsenterede direktør Klaus W. Rasmussen fra Johs. Rasmussen Svebølle en af firmaets biogasdrevne lastbiler, der til daglig kører med biomasse til biogasanlægget i Solrød. Det er en 56 tons lastbil, der fungerer fuldstændig som en almindelig diesellastbil, men tankene indeholder biogas, og motoren er bygget til biogas. Lastbilens tilstedeværelse skyldes bl.a., at Bigadan planlægger at etablere en biogastankstation således, at lastbiler kan tanke biogas ved Kalundborg Bioenergi.

Biogasproduktionen på Kalundborg Bioenergi bidrager allerede massivt til den grønne omstilling – og der er meget mere på vej, lød budskabet fra den lokale biogasproducent til Rasmus Horn Langhoff, lokalt folketingsmedlem og formand for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg, da han besøgte biogasproducenten i Kalundborg.

Et afbræk fra arbejdet på Christiansborg

Som formand for Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg befinder det lokale folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff (S) sig midt i de topaktuelle politiske forhandlinger, der både handler om, hvordan Danmark når sit klimamål i 2025, og hvordan klimaindsatsen på længere sigt kan styrkes ved at lagre CO2 i undergrunden. Derfor tog han i dag et afbræk fra arbejdet på Christiansborg for, at få indblik i de muligheder og udfordringer, man ser hos Kalundborg Bioenergi, der er en stor aktør i både den lokale og den danske klimaindsats.

”Det er sundt at komme ud og møde virksomheder, der kan fortælle om både de potentialer og udfordringer, de kan se i forhold til den grønne omstilling. I den sammenhæng er det interessant at få et indblik i biogassen, dens klimabidrag, og hvor der kan være mere at hente,” siger Rasmus Horn Langhoff, der ved besøget blev ledsaget af Esben Hansen (S) fra kommunalbestyrelsen i Kalundborg.

Stor grøn biogasproduktion i Kalundborg

Kalundborg Bioenergi omdanner affald og restprodukter til biogas og gødning og har kapacitet til at afgasse 400.000 tons biomasse om året. Biomassen kommer fra Novo Nordisk, Novozymes og andre leverandører af organisk affald. Produktionen bliver årligt til cirka 30 millioner kubikmeter biogas, der renses og distribueres via gasnettet. Biogassen afsættes til transportsektoren og giver en klimagasreduktion på 80.000 tons CO2 om året.

Fokus på 2025-mål og grøn biogas til transport

Birger Parsberg Olesen er head of green gases hos Bioman - en del af Bigadan-gruppen, som ejer Kalundborg Bioenergi. Til daglig har han fokus på at udvikle afsætningen af biogas til den tunge transport i Danmark, og derfor er han også involveret i planerne om at etablere en tankstation, hvor lastbiler kan tanke biogas hos Kalundborg Bioenergi.

Biogaslastbiler kan udføre præcis samme opgaver som diesellastbiler – og kan meget hurtigt bidrage til at gøre et betydeligt indhug i CO2-udledningen i den tunge transport i Danmark. Vi er klar til at sætte fart på udviklingen, blandt andet med den nye tankstation her i Kalundborg – men der er brug for politisk handling, så der kommer en øget efterspørgsel efter grønne avancerede brændstoffer som biogas, forklarede Birger Parsberg Olesen, der var med til at vise gæsterne rundt på biogasanlægget.

Hvad skal der til for at øge efterspørgslen efter biogas

Ved besøget stod public affairs-chef Esben Tranholm Nielsen fra brancheorganisationen Biogas Danmark klar til at fortælle, hvad der så skal til for at øge efterspørgslen efter biogas.

Det kræver skrappere klimakrav til transportsektoren, hvilket regeringen også har spillet ud med. Så vores budskab til Rasmus Horn Langhoff har i dag været, at regeringen skal holde fast i sit forslag om at skærpe klimakravene til de brændstoffer, der anvendes i transportsektoren, samtidig med at man begrænser anvendelsen af fødevarebaserede biobrændstoffer som rapsolie. Så skal biogasbranchen nok bidrage til en hurtig omstilling af den tunge transport, så Danmark når sit klimamål i 2025, siger Esben Tranholm Nielsen.

Store perspektiver I grøn CO2 fra biogas

Biogasbranchen kan desuden bidrage med store mængder CO2 til CO2-lagring eller produktion af endnu mere grønt brændstof til transportsektoren – de såkaldte power-to-x brændstoffer, som typisk vil være baseret på brint fra vindmøllestrøm og grøn CO2 fra biogasproduktion, supplerede Esben Tranholm Nielsen. 

Allerede i dag udskiller vi CO2 fra den rå biogas her på Kalundborg Bioenergi, og vi arbejder nu med mulighederne for at lagre denne CO2 i undergrunden. Alene fra biogasproduktionen her på anlægget vil det bidrage med en ekstra drivhusgasreduktion på cirka 30.000 tons CO2, så det rummer et stort potentiale for at øge klimaeffekten af vores biogasproduktion, forklarer Birger Parsberg Olesen.

Del