Politisk ansvar kræver indblik

Flertallet i udvalget stemte for, at man i udvalget fik indblik i processen før end, at man godkender handleplanen.

Politisk ansvar kræver indblik Onsdag aften var der møde i Børn- og Familieudvalget, og her diskuterede man bl.a. Gørlev Skole samt Hvidebækskolen, der begge er i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften var der møde i Børn- og Familieudvalget, og her diskuterede man bl.a. Gørlev Skole samt Hvidebækskolen, der begge er i tilsyn hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Flertallet i udvalget stemte for, at man i udvalget fik indblik i processen før end, at man godkender handleplanen.

Børn- og Familieudvalget tager orienteringen om handleplan til Hvidebækskolen til efterretning. Et mindretal, bestående af Kristian Kallenbach (V), Jesper Wienmann Hansen (C) og Thomas Pedersen (V), anbefaler den samlede indstilling. Men et flertal, bestående af Henriette Ergemann (D), Kristine Vesterskov Olsen (A), Nikolaj Lykke Vad (A) og Thomas Malthesen Hiorth (F), anbefaler ikke den samlede indstilling med den bemærkning, at det er vigtigt med politisk opbakning.  

Politisk ansvar kræver indblik i processen

”Vi er ikke blevet orienteret ordentligt om de to skolers problemer. Vi har ikke fået de breve fra STUK, der er sendt til Kommunalbestyrelsen. Vi har derfor bedt om indsigt heri, da handleplanerne er Kommunalbestyrelsens ansvar. Det er blevet meldt ud, at handleplanerne er delegeret ud til administrationen, og det skulle vi godkende. Men når vi har et politisk ansvar for skolen, er vi også nødt til at være med i processen. Vi kan ikke sættes uden for døren. Vi vil gerne inddrages,” siger Henriette Ergemann (NB), der er formand for Børn- og Familieudvalget.

Et flertal, bestående af Henriette Ergemann (D), Kristine Vesterskov Olsen (A), Nikolaj Lykke Vad (A) og Thomas Malthesen Hiorth (F) fremsatte forslag om, at Kommunalbestyrelsen delegerer beslutningskompetencen til behandling af handleplanen for Gørlev skole til Børn- og Familieudvalget, med henblik på ekstraordinær politisk behandling inden 1. juni 2022. Et mindretal, bestående af Kristian Kallenbach (V), Jesper Wienmann Hansen (C) og Thomas Pedersen (V), anbefaler ikke dette forslag med den bemærkning, at det er skolens faglige ledelse og personale, som har de relevante kompetencer.

Det kræver politisk mod

Uenigheden i udvalget er altså gået på, hvorvidt administrationen sammen med skolen selv kan godkende handleplanen uden om Børn- og Familieudvalget.

”Det har vi rettet kritik af. Vi vil gerne se den handleplan, inden den bliver godkendt. Jeg er dog enig i, at vi ikke har fagligheden til at lave handleplanen selv, vi vil bare gerne ind over. Det er svært at sende noget af sted, som vi ikke har fået lov at se, når vi har et politisk ansvar. Det er ikke, fordi vi tænker, at de ikke er kompetente på skolerne, men vi vil inddrages. Vi kommer til at tage mere politisk ansvar de næste fire år, og som en af mine kollegaer i udvalget sagde, vi skal være politisk modige. Jeg har et håb og en tro på, at vi kommer til at rykke noget de næste fire år,” siger Henriette Ergemann.

Sagen skal nu behandles i Kommunalbestyrelsen.

Der har tidligere været en mangeårig praksis i Kalundborg Kommune, hvor den enkelte folkeskole i samarbejde med administrationen har varetaget opgaven med udarbejdelse af tilsynets handleplaner. I den forbindelse er udvalget kontinuerligt orienteret om status for de enkelte folkeskoler, som er kommet ind eller ud af tilsyn. Børn- og Familieudvalget har på et møde den 6. april 2022 tilkendegivet ønske om en tættere politisk involvering og behandling af fremtidige handleplaner.

I tilfælde af, at udvalget ikke ønsker at afgive bemyndigelse til udarbejdelse af handleplanen, som efterfølgende sendes til godkendelse ved styrelsen, så foreslås et ekstraordinært udvalgsmøde onsdag den 25. maj 2022, hvor den endelige handleplan fremlægges til godkendelse af udvalget forud for indsendelsen af handleplanen til styrelsen.

Del