Politiforlig.

Læserbrev:

Politiforlig

Demokratisk Fællesliste glæder sig over, at man nu endelig forsøger at lappe på den katastrofale politireform, som fjernede politiet og de lokale politistationer fra borgerne. Det er nu endelig gået op for politikerne på Borgen, at det har sin betydning for trygheden og opklaringsprocenten, at der er et lokalt politi i de gamle kommuner.

At Kalundborg mistede deres lokale politi og beredskab, som blev flyttet til Roskilde, mener ”Demokratisk Fællesliste” var en kæmpe fejltagelse. Det var en centraliseringsmanøvre, hvor man troede at kunne spare penge ved at flytte rundt på de samme politifolk. Jeg tror ikke, at der kom nogen økonomisk gevinst ud af det, men til gengæld faldt servicen, trygheden og nærheden samt opklaringsprocenten markant.

Nu er vi i ”Demokratisk Fællesliste” spændt på, hvordan man vil udmønte det nye forlig. 450 politifolk på landsplan er da fint, men slet ikke nok til at rette op på fadæsen, når der beviseligt er lavet beregninger på, at med alle de nye opgaver, som politiet i årenes løb er blevet pålagt, faktisk mangler 2000 flere politifolk. Målsætningen i det nye forlig er, at nu SKAL politiet rykke ud til alvorlige sager som eks. vold, indbrud og voldtægter. Tja, det har politiet jo skullet altid, men vi ved jo af erfaring, at der ikke skal meget til, før den sårbare lille politistyrke bliver bundet op på opgaver, som igen vælter planerne og øger overarbejdspuklen til afspadsering.

I Danmark, blandt de nordiske lande, er der færrest politifolk pr. indbygger. Jeg forstår, at Venstre, af frygt for en evt. skattestigning, ikke vil være med i det store nye politiforlig. Hvor er det dog sørgeligt, at det store parti i denne alvorlige situation trækker skattekortet som argument for ikke at deltage i forliget. Mon ikke man snart må erkende, at en forøgelse af politistyrken koster penge og ikke som i politireformen, hvor man fejlagtigt troede, at alt kunne løses på skrivebordet og i regnearket ved blot at flytte rundt på de samme mennesker.

Da man fjernede politiet fra Kalundborg, savnede jeg i højeste grad vores borgmesters engagement i modstand mod denne tåbelige centralisering. Nu håber ”Demokratisk Fælleslise” så, at samme borgmester vil lægge sig mere i selen for at få politiet og trygheden tilbage til vores kommune. Det at have et sygehus og en politistyrke i kommunen er vigtigt for borgerne. I Kalundborg Kommune mistede vi begge dele næsten på samme tid. Som tidligere tillidsmand i politiet, havde jeg den ære at deltage i såkaldt kampgrupper for henholdsvis sygehuset og politiet, men på trods af alle fornuftige argumenter, så var teoretikerne meget klogere end dem med skoene på ude i samfundet.

Demokratisk Fællesliste hilser med glæde velkommen til en genåbning og hårdt tiltrængt forøgelse af politistyrken i Kalundborg Kommune, hvis vi får tildelt nogen af de nye politifolk fra politiforliget, som nu er gældende de næste 3 år.

Venlig hilsen

Gert Larsen

Demokratisk Fællesliste

Del