Politiet har fokus på indbrud i julen

I dagene op til jul har Midt- og Vestsjællands Politi særligt fokus på at nedbringe antallet af indbrud i politikredsen.

Politiet har fokus på indbrud i julen
Modelfoto.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I dagene op til jul har Midt- og Vestsjællands Politi særligt fokus på at nedbringe antallet af indbrud i politikredsen. Det vil de bl.a. gøre ved at aflægge gamle kendinge af politiet et besøg henover julen.

En række af politiets gamle kendinge kan se frem til, at politiet aflægger dem et uvarslet julebesøg.

"Der er desværre en lille gruppe af personer, der igen og igen begår indbrud. Når vi møder op hos dem, så er det for at sende dem et klart signal om, at vi holder øje med, hvad de foretager sig. Forhåbentligt får det dem til at overveje en anden løbebane,” siger vicepolitiinspektør John Jensen.

Særligt dagene mellem jul og nytår, hvor mange er bortrejst, har de tidligere år givet en stigning i antallet af indbrud. I år er der tillige mange, der sparer på strømmen, og derfor vil flere huse måske være mørkelagt.

Midt- og Vestsjællands Politi kommer derfor også til at patruljere ekstra i de områder, hvor de erfaringsmæssigt ved, at der sker flere indbrud. Samtidigt har politiet de seneste dage været ude med den mobile politistation for at svare på spørgsmål lokalt om, hvordan man bedst sikrer sit hus mod indbrud.

”Man kan selv gøre meget for at sikre sit hus og sine værdier. Vi opfordrer altid til, at man lokalt finder sammen som nabohjælpere og holder øje med hinandens huse. For indbrudstyve bryder sig ikke om at blive lagt mærke til, og derfor er et godt naboskab et rigtig godt virkemiddel,” siger John Jensen.

Indbrudstyve kommer for nemt ind ad vinduer og terrasse- og altandøre. I lejligheder kommer de endda ofte ind gennem åbne vinduer og ulåste døre, og risikoen for indbrud er især høj, hvis der har været indbrudsforsøg i nabolaget. Det viser en ny, omfattende undersøgelse af 3.000 indbrud og indbrudsforsøg i huse og lejligheder, og den nye viden kalder på handling: Danskerne kan gøre langt mere for at forebygge indbrud fx ved at sikre vinduerne, låse døren og advare naboerne ved indbrudsforsøg, fastslår eksperter.

En ny undersøgelse er foretaget af Center for Kriminalitetsanalyse for Bo trygt, hvor TrygFonden, den filantropiske forening Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd arbejder sammen om at mindske antallet af indbrud.

Undersøgelsen giver ny, detaljeret viden om, hvordan indbrudstyve kommer ind i huse og lejligheder, og den nye viden kalder på handling. Indbrudstyvene har i dag for let spil, og vi har nu fået mere viden om, hvordan vi bedst forebygger indbrud, siger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo trygt.

Den nye undersøgelse viser, at tyve i 66 procent af indbrudstilfældene trænger ind gennem et vindue, mens 23 procent af indbruddene sker via terrasse- og altandøren.

For at undgå, at tyven kommer på besøg, er det en god idé at sikre vinduerne og ikke mindst terrasse- og altandøren. Du kan fx sætte en god lås på terrasse- og altandøren og en vindueslås på dine mest udsatte vinduer, siger Lasse Nikolaj Staun, analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Indbrudstyvene går direkte ind i lejligheder

Undersøgelsen giver helt ny og detaljeret viden om, hvordan tyve kommer ind i lejligheder. Og tallene er overraskende. Tyvene går ofte lige ind i boligen, fordi døre og vinduer er ulåste eller åbne.

I mere end hvert fjerde tilfælde vader indbrudstyvene lige ind uden at bryde døre, vinduer og låse op. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange glemmer at låse døren og lukke vinduerne, fordi det gør risikoen for indbrud klart større. Undersøgelsen peger på, at beboere i lejligheder bør være mere opmærksomme på at låse døren eller lukke vinduet, når de forlader boligen, fortæller Lasse Nikolaj Staun.

Del viden i nabolaget – for tyvene kommer igen

Forskning har vist, at når der er sket et indbrud, øges risikoen for flere indbrud, men den nye undersøgelse dokumenterer som noget nyt, at risikoen for indbrudsforsøg i nabolaget er særlig høj efter indbrudsforsøg. I 8 procent af tilfældene bliver der begået indbrud på samme vej inden for et døgn.

Hvis man ser et mærke fra et koben, en skruetrækker eller hvis ens bolig har andre tegn på indbrudsforsøg, er det vigtigt at dele den viden med resten af nabolaget. Det er vigtigt at fortælle naboerne om både indbrud og indbrudsforsøg, siger Lasse Nikolaj Staun.

Nabohjælp er en god idé

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt cirka 25.000 husstande til Nabohjælps-ordningen i Midt- og Vestsjællands Politis område og knap 26.000 borgere i politikredsen har hentet Nabohjælps-app’en. Politiet opfordrer til, at endnu flere benytter sig af denne mulighed.

Undersøgelsens resultater får også Bo trygt til at opfordre til øget samarbejde om indbrudsforebyggelse. I 12 kommuner rundt om i landet er der allerede et tæt samarbejde mellem borgere, politi og kommuner.

I nogle af de mest indbrudsplagede områder i Danmark ser vi en helt ny og effektiv måde at samarbejde på i kampen mod indbrud. Her går politi, nabohjælpere og kommuner sammen. Den slags skal vi mere af, og den nye undersøgelse understreger behovet for at dele viden; ikke mindst når der sker indbrudsforsøg i et område. Man kan fx bruge Nabohjælps app til at informere naboerne hurtigt og effektivt. Dermed ved naboerne, at de skal holde ekstra øje med hinandens hjem, fordi der er risiko for, at tyvene kommer tilbage,” siger Bo Britt Wendelboe.

Gode råd:

  • Tænd lys. Brug eventuelt timer eller sensor, så du kun har lyset tændt noget af tiden
  • Klip hækken, så naboerne kan holde øje med, hvad der sker rundt om dit hus
  • Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt, så vi kan reagere på det så hurtigt som muligt
  • Sørg for at få tømt postkassen, hvis du ikke er hjemme i længere tid.
  • Sæt en god lås på terrasse- og altandøren
  • Sæt vindueslås på dine mest udsatte vinduer
  • Tjek efter om du har låst døre og vinduer, når du tager væk hjemmefra
  • Bliv nabohjælper og hent Nabohjælps app på Google Play eller i App Store.
  • Aftal feriehjælp i appen
  • Undgå at købe ting, du får tilbudt til en lidt for god pris. Så er du ikke med til at holde liv i indbrudstyvens forretning.

Del