Politi

Læserbrev: Politi

Da vi nu i denne tid ser, at man i folketinget begynder at erkende den fejlslagne folkeskolereform og delvis også den katastrofale politireform, så mener Demokratisk Fællesliste, at tiden er inde til kommunalpolitisk at presse på for igen at få et fast tryghedsskabende politiberedskab tilbage i Kalundborg storkommune.

Som det er nu, bliver vores kommune betjent af politi, som har til huse i Roskilde og lidt i Holbæk. Da man fjernede politiberedskabet, fjernede man også det vigtige lokalkendskab til vores kommune. Jeg hørte dengang ingen protester fra borgmester Damm, som åbenbart også hylder tanken om centraliseringer, hvilket, jeg mener, var lidt af en skandale.

På grund af pladsmangel i Holbæk og Roskilde lod man nogle få betjente blive i Kalundborg, hvilket var 3-4, som skulle varetage forebyggelse, herunder SSP-arbejdet. Der blev ligeledes ca. 4 betjente, som skulle arbejde med efterforskning. Altså ingen betjente til patruljering og udrykning.

Nu forsøger man fra centralt hold at lappe lidt på fadæsen ved flere steder i landet at oprette små nærpolitistationer med 15 dagtimer om ugen, men ikke i Kalundborg Kommune. Det er bedre end ingenting, men som Dansk Politiforbund udtaler, så giver det en falsk tryghed til borgerne. Når kun ca. 4 indbrud ud af 100 indbrud bliver opklaret, så viser det med al tydelighed, at opklaringsprocenten absolut ikke er noget at prale af, og det rokker kraftigt ved borgernes retsbevidsthed. Jeg var selv politibetjent, da reformen trådte i kraft, og kunne fra første række opleve, hvor ringe det hele blev. At det var en sparereform, er ingen politifolk længere i tvivl om.

Demokratisk Fællesliste vil i den nyvalgte kommunalbestyrelse arbejde for, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune presser på for at få et tryghedsskabende politiberedskab med lokalkendskab tilbage til Kalundborg Kommune.

Gert Larsen

Demokratisk Fællesliste

Del