Plejecenter bliver til en ’Demenslandsby’

Den nye Demenshave bliver en del af et større projekt hvor alle udendørsarealer hegnes ind og der etableres beplantning og stier, så beboere og pårørende stort set kan gå hele vejen rundt om centret.

Plejecenter bliver til en ’Demenslandsby’
Demenshaven skal etableres på bagsiden af Rørmosecentret, fra venstre, Dan Hansen, initiativtager til støtteforeningen, Bodil Hellemann fra Ældre- og Sundhedsudvalget, Lone Nunes og Ruth Thorgaard Jensen, begge afdelingsledere samt landskabsarkitekt Birgitte Kofod Møller fra Kalundborg Kommune. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Rørmosecentret i Gørlev skal de næste år gennemgå en forvandling og bliver til en demenslandsby til glæde for såvel beboere som pårørende. Der skal dannes en støtteforening i forbindelse med opførelsen af en demenshave.

I forbindelse med udvidelse af Rørmosecentret i Gørlev, hvor der skal bygges 24 nye boliger i tilknytning til centret, har Kalundborg kommune stillet et areal til rådighed på ca. 2.000 kvadratmeter hvor det er planen at opføre en Demenshave med oplevelsespunkter for beboerne og deres pårørende.

Haven vil blive etableret, med økonomisk bistand fra fonde. For at dette kan lade sig gøre, vil der blive oprettet en støtteforening til dette formål.

Ideen til Demenshaven kommer fra et lignende projekt i Svendborg, som har fået stor anerkendelse.

”Vi vil prøve at starte en støtteforening op i forbindelse med etablering af en Demenshave som skal opføres her på Rørmosecentret i forbindelse med udbygningen af centret, med et ene formål, at etablere og udvikle Demenshaven, et projekt til omkring 6 mio. kr. Vi skal ikke konkurrere med de eksisterende støtteforeninger, vi skal tværtimod samarbejde,” fortalte Dan Hansen, som står i spidsen for at få en støtteforening på benene.

Dan Hansen har allerede flere tilsagn om at være med i en bestyrelse og er positiv med hensyn til at få dannet en bestyrelse i forbindelse med den stiftende generalforsamling d. 2. februar.

På Rørmosecentret arbejdes der lige nu med tre forskellige projekter, dels, at udvide plejeboligkapaciteten på centret med 24 nybyggede plejeboliger, egnede til dementramte borgere.

Etablering af en sansehave og udearealer og endelig ombygning af allerede eksisterende lokaler på centret så der bl.a. bliver plads til en frisør, en fodterapeut, en café og en købmandshandel.

Selve ombygningen af de eksisterende lokaler på Rørmosecentret sættes allerede i gang i marts i år. De 24 nye plejeboliger skal stå færdige i slutningen af 2024 og Demenshaven etableres i etaper fra 2023 til 2025.

Den nye Demenshave bliver en del af et større projekt hvor alle udendørsarealer hegnes ind og der etableres beplantning og stier, så beboere og pårørende stort set kan gå hele vejen rundt om centret.

”Vi har fundet ud af, at vi ikke bare skal lave en sansehave et bestemt sted, men vi skal have hele stedet til at være en demenslandsby ved at hegne det hele ind, så kan beboerne gå frit ud ad alle døre, modsat i dag hvor der kan være stor bekymring hvis en beboer forlader stedet og ikke kan finde hjem igen. På den måde med at indhegne hele bebyggelsen har man mulighed for at leve et mere frit liv og kan gå uden for døren hvis man har lyst til det,” fortæller landskabsarkitekt Birgitte Kofod Møller fra Kalundborg Kommune, som har tegnet det omfattende projekt.

Sansehaven og det omkring liggende areal rundt om Rørmosecentret kommer bl.a. til at indeholde et busstopsted, en kolonihave, et mindre sommerhus, bålplads, vandhave og stier som snoer sig gennem området med flere forskellige typer af beplantning.

”Det bliver en kæmpe forbedring af livskvaliteten for beboerne og det giver de pårørende en større tryghed, når de ved, at når beboerne går uden for døren er det ud på et lukket område, fortæller afdelingsleder Ruth Thorgaard Jensen fra Rørmosecentret.

Og så er det da også vigtigt at fortælle, at vi selv har en kapacitet ansat i kommunen så vi ikke skal købe sådan et projekt ude i byen, det er da værd at fremhæve,” fortæller Susan Skeel Olsen, centerchef for kommunens ni plejecentre, om landskabsarkitekt Birgitte Kofod Møllers flotte projekt.

Del