Planer om ny hjælpemiddel-butik

Ældre- og Sundhedsudvalget nu givet kommunen grønt lys til at gå videre med planen om en servicebutik med hjælpemidler, der skal gøre det lettere for borgerne at få det hjælpemiddel, de har brug for – hurtigt.

Planer om ny hjælpemiddel-butik
På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde tirsdag valgte man at sige ja til at arbejde videre med planerne om er servicebutik med hjælpemidler til borgerne.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På hjælpemiddelområdet er der vedvarende fokus på, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes, og servicen over for borgerne dermed gøres smidig og hurtig. I den forbindelse har Ældre- og Sundhedsudvalget nu givet kommunen grønt lys til at gå videre med planen om en servicebutik med hjælpemidler, der skal gøre det lettere for borgerne at få det hjælpemiddel, de har brug for – hurtigt.

På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde tirsdag valgte man at sige ja til at arbejde videre med planerne om er servicebutik med hjælpemidler til borgerne således, at borgerne kan få, hvad de har brug for hurtigere end tidligere. Modellen er nemlig en servicebutik med mulighed for straks sagsbehandling.

Servicebutik skal ligge i hjælpemiddeldepot

Kalundborg Kommune har åbnet et nyt hjælpemiddeldepot i Gørlev, hvor der er plads til at åbne en Servicebutik, fog på den baggrund foreslås det, at man åbner butikken der.

”Planen er, at servicebutikken skal etableres i det fælles hjælpemiddeldepot i Gørlev i den gamle materielgård. Her er gode opbevaringsmuligheder og der er et lokale, der kan bruges til prøverum. Hele idéen er jo netop, at borgerne skal kunne få sine hjælpemidler hurtigere end tidligere. Det er dog kun dem, der er visiteret til et hjælpemiddel, men ekspeditionen bliver hurtigere,” fortæller Søren Ole Sørensen, der er direktør på ældre- og sundhedsområdet ved Kalundborg Kommune, og fortsætter: ”Vi arbejder videre på projektet, men det skal jo godkendes inden, at vi kan åbne op. Planen er, at der vil være en medarbejder i dagtimerne, og muligvis også nogle senere timer, hvis man fx skal have en pårørende med for at hjælpe, og denne er på arbejde i dagtimerne. Men vin kender endnu ikke åbningstiderne, nu skal vi lige have det godkendt først.”

Ifølge Serviceloven

Efter Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Der bevilges hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel eller forbrugsgode. I enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder kan der træffes afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. Her skal ansøgningen indeholde de for afgørelsen nødvendige oplysninger og en erklæring på tro og love om rigtigheden af oplysningerne.

Del