Planer om endnu et spændende naturprojekt på Røsnæs

Tanken er at området kan udvikles og blive byens ’Strandmark’ et rekreativt område til glæde for især de lokale beboere men også til gæster udefra.

Planer om endnu et spændende naturprojekt på Røsnæs
Bestyrelsen fra RUB viste rundt i området hvor der påtænkes af etablere en række naturfaciliteter. I bevoksningen til venstre etableres en junglesti. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Røsnæs Udvikling- og Beboerforening (RUB), som står bag ’Røsnæs Rundt’ er nu klar med endnu et spændende projekt, et mini-naturrum ved Ulstrup Sønderstrand. Nordea fonden har allerede doneret knapt en million kr. til projektet.

Røsnæs Rundt guider turister og lokale via 13 landmarks rundt i Røsnæs´ smukke natur. På ruten kan man opleve fantastisk natur, få fortalt spændende historier og blive introduceret til aktiviteter både til vands og til lands.

Alt sammen skabt af den aktive forening RUB, som nu er klar med endnu et spændende projekt på Røsnæs, nærmere bestemt i området ved Ulstrup Sønderstrand.

Her har RUB med stor succes fået finansieret badebro og badeplatform som benyttes flittigt i sommermånederne af lokale og sommerhusgæster. Dette område mangler dog et ordentligt toilet samt faciliteter, hvis man ville tage ophold i længere tid.

Tanken er at området kan udvikles og blive byens ’Strandmark’ et rekreativt område til glæde for især de lokale beboere men også til gæster udefra. Røsnæs Strandmark skal være til alle herunder områdets institutioner, de unge, børnefamilier og ’aktive voksne’, og skal være med til, at gøre Røsnæs til et attraktivt sted at bo og leve.

Projektet omhandler både en opgradering af eksisterende faciliteter og udvikling af nye tiltag. Bl.a. ønskes det eksisterende muldtoilet udskiftet med et rigtigt toilet, en række gamle kolonihaver ønskes renoveres og udbygget, etablering af en permanent bålplads og endelig skal gamle legeredskaber udskiftes og gøres mere tidssvarende.

Mini-naturrum

Der ønskes etableres et ’mini-naturrum’/ en udendørs base for institutioner og skole, der kan bruges til fx naturfagene. Samtidig kan stedet bruges som mødested/ madpakkerum for de lokale.

Mininaturrummet ’graves’ ind i terrænet, således at udsigten fra de bagvedliggende huse ikke generes. Naturrummet etableres som en kold bygning med et opholdsrum/ undervisningslokale, en grejbank/depot og et handicaptoilet.

-Vi vil lave et mini-naturrum hvor alle kan komme tæt på vandet, kan grille og sætte sig ind i tørvejr hvis det er dårligt vejr, ikke kun for børnefamilierne, det er for alle, mini-naturrummet skal også kunne bruges til naturfagsundervisning af kommunens skoler, og så skal resterne af de gamle kolonihaver som er i området, renoveres og udbygges og blive til en slags byhaver hvor lokale og skoler kan dyrke deres egne grøntsager, fortæller Mogens Anholm, næstformand i RUB.

Landmark

Der etableres et landmark på skråningen helt ned til vandet, som kendes det fra fx Horsedalen og Kongstrup Klinter; et trædæk, der underordner sig landskabet og med ’folder’ og niveauspring danner mulighed for ophold med ryglæn.

Junglesti

I projektet arbejders der også med etablering af en ’junglesti’ i forbindelse med den trampesti som findes i det østlige skel. Langs trampestien tilbydes en alternativ motionssti - en junglesti med en række motions-, lege- og træningsredskaber i det østlige buskads på matriklen. Dette vil indbyde til leg og aktivitet og fremstå inviterende for børn, unge og aktive voksne.

Samtidig er der i projektet lagt op til, at to eksisterende shelter udskiftes og en ny etableres.

Næsten 1 mio. kr. fra Nordea fonden

RUB har helt tilbage i slutningen af 2020 ansøgt Nordea fonden om støtte til projektet og har fået tilsagn om kr. 975.000, - men flere penge kan være på vej.

-Vi har ikke den endelige pris på det samlede projekt på nuværende tidspunkt, men der skal søges flere fonde som fx LAG-midler og så har Nordea fonden har anbefalet at vi søger flere midler, de ser et stort potentiale i projektet og vil måske støtte yderligere, fortæller Kathrine Feilskov, formand for RUB.

Borgermøde

RUB har oplevet, at der er enkelte på Røsnæs som er modstander af det nye naturprojekt ved Ulstrup Sønderstrand, men på et afholdt borgermøde fik bestyrelsen fra RUB fortalt hvad projektet egentligt handlede om og det fik flere på andre tanker, oplyses det.

-Desværre er der blevet spredt nogle ikke sandfærdige rygter, men der er altså ikke tale om et farvestrålende tivoliland, det vi vil er jo, at understøtte fritidslivet, brugsen og skolerne, aktiviteter i det hele taget ude i naturen, men der er nogen som kun ser skræmmebilleder og helst ikke ser turister på Røsnæs, siger Mogens Anholm.

Før der kan arbejdes videre med projektet, skal det godkendes hos Kalundborg Kommune og hos Kystdirektoratet.

Det er Spektrum Arkitekter som har udarbejdet projekt ’Røsnæs Strandmark’, samme arkitekter som står bag det omfattende Røsnæs Rundt projekt.

Del