Penge til "Styrk børnene i Kalundborg"

Blandt andet har Red Barnet Kalundborg modtaget et større beløb fra TrygFonden.

Penge til "Styrk børnene i Kalundborg"
Sigrid Undset Skolen i Kalundborg, hvor de fik tildelt penge fra TrygFonden for nylig. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TryghedsGruppens regionale råd har netop uddelt nye donationer til gavn for trygheden i Region Sjælland. Blandt andet har Red Barnet Kalundborg modtaget et større beløb.

Har man en god ide til et projekt eller en aktivitet, der kan skabe mere tryghed, kan man ansøge TrygFonden om midler. TryghedsGruppens regionale råd i Region Sjælland har netop uddelt 4.286.020 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i regionen. De nye donationer er uddelt efter TrygFondens fem overordnede mål og skal alle bidrage til at styrke trygheden i det sjællandske.

De fem overordnede mål er, at børn og unge skal udfolde deres potentiale, at Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv, at de ældre har et trygt ældreliv, at der skal være tryghed i hverdagen og at der er stærke rammer for tryghed.

Trygfonden arbejder for, og giver midler til:

TrygFonden arbejder for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv. aktiviteter målrettet børn og unge i Region Sjælland. Red Barnet Kalundborg, "Styrk børnene i Kalundborg", har i den forbindelse fået tildelt 166.706 kr.

Et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde. Derfor har DGI Midt- og Vestsjælland, "Idræt om Dagen - på Sjælland" fået 101.000 kr.

At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Region Sjælland valgt at donere 16.551 kr. til bl.a. Svebølle Skole, "Førstehjælpskurser". Endelig ønsker TrygFonden at øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed. Som led i dette arbejde, har det regionale råd i Region Sjælland doneret 20.000 kr. til Folkemøde Kalundborg i Høng.

Næste frist for at søge midler hos TrygFonden er den 1. september 2024.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er største aktionær i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtet ejerskab og almennyttige uddelinger. Læs mere på tryghed.dk.

Del