Penge til skoler i tilsyn

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2023, at der skulle afsættes en pulje på 1 mio. kr. til ekstra tiltag, der kan få skoler i tilsyn ud af tilsynet.

Penge til skoler i tilsyn
I Budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. til en pulje til de skoler, der er i tilsyn. Gørlev Skole er en af de tre skoler, som får tilført penge. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget afholdt møde onsdag den 4. januar, hvor de godkendte at afsætte 1 mio. kr. til skoler, der er i tilsyn. Midlerne fordeles således i 2023 mellem Hvidebækskolen, Gørlev Skole og Kirke Helsinge Skole, da det er de skoler i Kalundborg Kommune, der er under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Undervisningsministeriet.

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2023, at der skulle afsættes en pulje på 1 mio. kr. til ekstra tiltag, der kan få skoler i tilsyn ud af tilsynet. Puljen er afsat i 2023 samt i overslagsårene, og den finansieres ved at reducere det samlede skolevæsens inklusionsmidler.

De tre skoler skal bl.a. bruge midlerne til tolærerordning, ansættelse af ressourcepersoner, AKT-indsatser, bedre læringsmiljøer, undervisningsmaterialer og kompetenceudvikling for personalet. Midlerne i puljen er efter aftale med skolelederne blevet fordelt til de tre skoler i tilsyn på baggrund af elevtal. Der tildeles dermed 2.066 kr. pr. barn i 2023.

Fordeling for 2023

  • Hvidebækskolen, 221 elever:  456.612 kr.
  • Kr. Helsinge Skole, 121 elever: 250.000 kr.
  • Gørlev Skole, 142 elever:  293.388 kr.

I alt 484 elever: 1.000.000 kr.

Fordelingen af midler beregnes for ét år ad gangen, og vil hvert år tage udgangspunkt i hvilke skoler, der måtte være i tilsyn hos STUK.

Del