Penge over børnenes tarv

Penge over børnenes tarv

Læserbrev: Penge over børnenes tarv

Kære politikere i Kalundborg Kommune,

Jeg føler mig dybt chokeret og desillusioneret over den beslutning, som jeg i dag erfarede, at I har truffet vedrørende flytningen af specialskolen Kathøj. At flytte skolen til Hvidebækskolen for at give plads til campusområdet på Stejlhøj er en beslutning, der for mig virker fuldstændig uforståelig

Det er yderst skuffende, at beslutningen er blevet taget på trods af modstand og advarsler fra alle involverede parter, herunder forældrebestyrelser og medarbejderudvalg på de berørte skoler. Dette beslutningsforløb er blevet en trist demonstration af manglende lydhørhed over for de mennesker, der faktisk er tættest på skolernes daglige liv og udfordringer.

De berørte skoler er ikke de eneste der har ytret bekymring om beslutningen i deres høringssvar til Budget 2024. Både Kalundborg Lærerforening, Skolelederforeningen, MED-udvalget i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samt Fagcenter Børn og Familie har også påpeget mangler i forslaget som nu er vedtaget i forhold til både praktiske og sociale udfordringer.

Min største frustration ligger i, at beslutningen fuldstændig negligerer børnenes trivsel. En holdning som også bliver nævnt i de mange tilsyneladende ulæste høringssvar. I en tid, hvor vi konstant hører om vigtigheden af børns trivsel, virker det ubegribeligt, hvordan en sådan beslutning kan tages uden at lytte til dem der er nærmest skolerne.

Og så er der alle de ubesvarede spørgsmål i forhold til praktik, som tilsyneladende også er blevet overhørt. Hvad med kapaciteten i faglokalerne? Hvordan skal det fungere med den i forvejen amputerede offentlige transport til Hvidebækskolen? Dette er blot få blandt mange ubesvarede spørgsmål som er stillet, men som vi ikke har fået svar på.

Kalundborg Kommune har en betydelig bygningsportefølje, og det er svært at forstå, hvorfor der ikke kunne findes en bedre løsning, der kunne gavne de elever der er visiteret til specialtilbud. Disse elever har brug for faste rammer og få mennesker omkring sig, og det opnår man ikke ved at placere en specialskole sammen med en mellemstor folkeskole.

Kære politikere i Kalundborg Kommune, dette er en beslutning, der kræver en nøje gennemtænkning. Jeg opfordrer jer inderligt til at inddrage de personer, der er direkte berørt af denne beslutning, og som har indsigt i skolernes daglige virkelighed med henblik på at revidere denne beslutning og finde en løsning, der er bedre for alle parter.

Med skuffelse og ærgrelse,

Christian Bechsgaard

Formand for skolebestyrelsen på Hvidebækskolen

Del