Pandemiens efterår, hvad så.

Læserbrev:

Pandemiens efterår, hvad så?

Corona pandemien og dens aftryk på mennesker og samfund kan og skal ikke undervurderes. Store og små, unge og ældre. Ingen af os går fri for det enorme ”tryk” pandemien har påvirket mange med. Mistrivsel, ensomhed, Corona kuller, stress, arbejdsløshed, angst – både som medmenneske, familie, ven og som samfund bliver der masser af ”reparationsarbejde” post Corona.

I Kalundborg kommune har vi gennem en årrække, mere eller mindre, negligeret et kæmpe problem – at vi i kommunen har alt for mange unge der ikke opnår 2 i dansk og matematik og dermed afskæres fra, at komme direkte videre på bl.a. en erhvervsuddannelse. Det kan vi selvfølgelig ikke være bekendt og det skal der gøres noget ved.

Coronaen med hjemmeundervisning, online skærme, isolation og generel mistrivsel, har alt andet lige ikke givet bedre udsigter for de unge mennesker der er i farezonen for at blive uddannelsesmæssigt marginaliseret. Skrækscenariet er, at der i fremtiden vil komme endnu flere unge der med baggrund i Corona påvirkningen ikke opnår tilstrækkelige kundskaber.

Det er nu der skal tages affære. Det er nu, at kommunalbestyrelsen skal afsætte penge til at identificere de elever der oplever og har oplevet mistrivsel, angst eller hvordan Corona nu har påvirket dem. Det er nu og formentlig mange år frem, vi skal have fokus på denne sårbare gruppe af elever.

Sneploven har måske kørt sidste tur i denne vinter – men sneploven er et godt billede på hvad der sker hvis vi ikke gør noget på dette område. Vi forstærker den akkumulering af marginaliserede unge der har fundet sted gennem de sidste, i hvert fald, 10 år.

Personligt ser jeg gerne og vil kæmpe for, at mennesker får muligheder for at realisere sig selv. Gennem uddannelse, gennem arbejdsfællesskaber og egen forsørgelse. Hvis der ikke gøres noget - hvis kommunalbestyrelsen lukker øjnene for dette problem, er risikoen, at vi om 4 – 6 år har en endnu større andel af unge mennesker der ikke kan komme videre i uddannelsessystemet. Menneskelig tragedie, spildte muligheder, kæmpe udgifter for Kalundborg kommune til følge!

Jeg har ikke en løsning på denne potentielle katastrofe men jeg er bange for, at rigtig mange familier og unge mennesker er omfattet og kan blive omfattet. Der skal handles!

Jeg håber en samlet kommunalbestyrelse vil afsætte midler og allerede nu involvere berørte parter så der kan tages fat på problemet. Jo før jo bedre. Der skal nok være nogle puljepenge eller en bufferkonto der ikke bliver brugt alligevel.

Kalundborg i balance.

Esben Hansen

Gl. Raklev 1

Kalundborg

Kandidat til KV 21 for Socialdemokratiet i Kalundborg

Del