Påbud om bedre rensning af husholdningsspildevand?

Ejendomme i det åbne land leder ofte dårligt renset spildevand ud til vandløb eller søer. Derfor skal alle ejendomme beliggende inden for områder med rensekrav, enten tilsluttes offentlig kloak eller forbedre rensning af spildevandet på egen grund.

Påbud om bedre rensning af husholdningsspildevand?
Jens-Erling Riise, direktør i Stark Kalundborg og Kasper Oversø Christiansen fra Watersystems A/S med demonstrationsmodeller af minirenseanlægget. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Torsdag havde Stark Kalundborg sat fokus på minirenseanlæg hvor firmaet Watersystems A/S demonstrerede og informerede om anlægget. Mange kiggede forbi og blev meget klogere på det at rense sit spildevand hvis man har en ejendom i "Det åbne land".

Ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak eller har mulighed for at blive tilsluttet offentlig kloak, ligger i områder, der går under fællesbetegnelsen "Det åbne land" eller ”Områder med spredt bebyggelse”. Disse ejendomme ligger primært enkeltvis eller i mindre byer.

Ejendomme i det åbne land leder ofte dårligt renset spildevand ud til vandløb eller søer. Derfor skal alle ejendomme beliggende inden for områder med rensekrav, ifølge Spildevandsplan 2017-2027, enten tilsluttes offentlig kloak eller forbedre rensning af spildevandet på egen grund.

Ønsker man at forbedre rensningen af spildevand på sin ejendom, eller er blevet påbudt det af kommunen er der flere typer renseanlæg man kan vælge i blandt. Bl.a. nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, (beplantet) sandfilteranlæg, samletank eller pilerenseanlæg.

Mange husejere kender ikke tilstrækkeligt til de muligheder/løsninger der i dag findes på markedet for rensning af deres husholdningsspildevand. Det er vigtigt den enkelte husejer træffer den rigtige beslutning ved valget af en renseløsning, herunder overholdelse af rensekrav fra kommunerne, investeringens størrelse og hvilke finansielle muligheder der forefindes, skal det være en fremtidssikret betonløsning eller plast, fokus på lave årlige driftsomkostninger og mange andre elementer i beslutningsprocessen.

Lige netop et minirenseanlæg har Stark i Kalundborg sat ekstra fokus på og torsdag blev et anlæg fra firmaet Watersystems A/S demonstreret i byggemarkedet.

”Et WS Bioclean minirenseanlæg er Danmarks mindste og mest kompakte anlæg med en unik teknologi der har den højeste renseeffekt i alle klasser. Det er fremtidssikret og garanteret lugt- og støjfrit og tilmed er der 25 års garanti på tank og renselegemer,” fortæller Kasper Oversø Christiansen fra Watersystems A/S.

”Vi har adgang til både privatkunderne og til forskellige kloakmestre, på den måde kan vi hjælpe kunderne med at finde den rigtige løsning, men det skal være en autoriseret kloakmester som udfører opgaven, så man kan ikke komme og købe et minirensningsanlæg her hos Stark, men vi hjælper gerne vores kunder den rigtige vej,” fortæller Jens-Erling Riise, direktør i Stark Kalundborg.

Husk, at der skal ansøges om tilladelse til etablering af et privat renseanlæg. Anbefalingen er, at man søger vejledning hos en autoriseret kloakmester før du vælger anlæg og ansøger om tilladelse. Alt kloak arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Del