På vej mod den ideelle kommune

På vej mod den ideelle kommune

Læserbrev: På vej mod den ideelle kommune

Med få dage til at vi alle skal ned og sætte vores kryds (hvis ikke man har brevstemt) vil jeg her komme med et par tanker omkring kommunen, og hvordan vi bliver endnu bedre.

De bedste resultater opnås i fællesskab, med accept af folks kompetencer, og respekt for folks holdninger.
Jeg har i snart seks år været næstformand i Ingeniørforeningen – IDA, og en af de ting jeg har lært, er at alting går meget bedre hvis alle arbejder i samme retning. Det betyder ikke, at der ikke er plads til forskellige holdninger, men derimod at man anerkender gode ideer, selvom de kommer fra andre (i forhold til kommunen, andre partier), men også at man har selvindsigt nok til at indse at måske er alle de ideer man selv kommer med ikke lige gode, eller at der aldrig vil komme et flertal for en specifik idé. Så hvis man dæmper sin retorik lidt, og ikke straks mener at alle andre er nogle idioter og man bliver holdt uden for, bare fordi det man foreslår ikke vinder indpas, er jeg sikker det vil være nemmere for alle at kunne deltage i et samarbejde fremover.

En anden vigtig faktor er at man erkender at man ikke kan vide alt selv. Nogen har stor viden omkring ældrepleje, folkeskole, kultur mv., men hvis det nu er f.eks. børn og unge man ved rigtig meget om, så er det måske ikke lige i forhold analyser af drikkevand, som man intet ved om, at man skal holde de store dundertaler om hvad man burde gøre, baseret ud fra et eller andet tilfældigt man lige har hørt. Accepter egne begrænsninger og stol på at alle dem der er valgt rent faktisk ønsker det bedste for kommunen. Jeg erkender da blankt at jeg ingen anelse har om hvordan f.eks. ældreplejen har det i Kalundborg kommune, men det er der helt sikkert adskillige andre som bliver valgt der ved noget om, og derfor vil jeg lytte til hvad de har at sige, uanset parti, førend jeg er med til at beslutte noget jeg tror gør tingene bedre, men i virkeligheden forværrer dem. For jeg har selvfølgelig en holdning hvordan jeg synes det bør være.

Det er også vigtigt at alle holder sig for øje, at vi har noget der hedder et serviceloft i Danmark. Det kan man mene om hvad man vil, men så længe det er der, så skal det overholdes. Det betyder at der bare ikke er penge til alt, så man kan love nok så meget, men da Kalundborg Kommune bruger op til loftet betyder flere penge til et område altså at man skal tage pengene fra et andet område. Det er en sur prioritering når kommunen kunne bruge flere penge hvis den måtte, men det er nu engang den virkelighed vi lever i. Hvis kommunekassen stadigvæk vokser i fremtiden er det derfor en mulighed at kommuneskatten, eller måske grundskylden, sænkes, således at borgerne selv for glæde af deres penge, frem for at kommunen bliver en pengekasse.

Det man også skal huske på er at Kalundborg Kommune ikke altid har været så velhavende som den er i dag. Det har krævet en fokuseret indsats på at tiltrække erhverv mv. til kommunen for at komme dertil hvor vi er i dag. Jeg har også hørt folk sige at ”Venstre kun har fokus på erhvervslivet”, og selvom dette langtfra er korrekt, så har det da været et primært fokus, og vil stadig være vigtigt fremadrettet. Det er dog det fokus der gør at vi i dag har råd til at bruge op til servicerammen, og kan forsøge at gøre noget ved de områder der trænger. For ja, der er da flere områder hvor vi kan gøre det bedre end i dag, det erkender vi, og vi er klar til at gøre noget ved det. Det er også derfor Venstres hovedslogan denne gang er ”Vi er til for dig”, kommunen skal være en hjælp for den enkelte og man skal opleve relevant og kvalificeret rådgivning. Kommunen skal ses som en samarbejdspartner og ikke en byrde.
I de år jeg har været i IDA har vi hævet tilfredsheden, målt ved NPS (Net Promotor Score), fra 32 til 45, hvilket både er en meget stor stigning, og et meget højt tal i sig selv. Det har også gjort at vi i 2021 er blevet kåret til Danmarks bedste fagforening med de mest loyale og tilfredse medlemmer. Den viden jeg har med fra IDA, og andre virksomheder og foreninger, om at sikre relevans og tilfredshed, har jeg tænkt mig at tage med ind i kommunalbestyrelsen så Kalundborg kommune også kan blive bedre. Som en bonus har IDA også udarbejdet et klimasvar om hvordan Danmark bliver CO2 neutrale i 2045, hvilket gør at jeg også har lidt ekstra at bidrage med i forhold til den grønne omstilling.

Så samlet set: Er Kalundborg den ideelle kommune? Nej ikke endnu, men vi har rykket os meget den rigtige vej, og med mere tid kommer vi tættere på. Det skal dog være klart at vi heller ikke i mål inden for de næste fire år, men det økonomiske fundament der er opbygget over de seneste mange år mener jeg i hvert fald ikke skal smides ud med badevandet nu fordi nogen synes der skal skiftes til en helt ny kurs.

Så for at opsummere, skal vi bevæge os mod en mere ideel kommune kræver det:

  1. Erkendelse af egne begrænsninger blandt de valgte
  2. Accept af forskellige holdninger, og at man ikke altid kan få ret
  3. Tiltro til at alle valgte ønsker kommunen det godt

Og ikke mindst, at de beslutninger som bliver taget baserer sig på fakta, og ikke på baggrund af fornemmelser eller ideologier.

Er du enig i ovenstående så husk at stemme personligt på de kandidater der kan gå ind for ovenstående på tirsdag.

Søren Vang Fischer, Kandidat for Venstre

Del