Overvågning er sat op - og bruges aktivt

Bl.a. er der sat kamera og skilte op vedr. kameraovervågning af området, da primært unge mennesker har svært ved at behandle tingene ordentligt i Kalundborg Havnepark.

Overvågning er sat op - og bruges aktivt Der er nu sat overvågning op i Kalundborg Havnepark - og skilte ligeså. Dvs. de bruges nu aktivt. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune har en række fokuspunkter i forhold til Kalundborg Havnepark, da der i de senere år har været problemer med, at primært unge ikke kan finde ud af at behandle tingene ordentligt, ligesom de ikke kan finde ud af at rydde op efter sig efter en fest i havneparken. Derfor er der også sat kamera op i havneparken.

De forskelige forvaltninger i Kalundborg Kommune har netop afholdt møde om de fokuspunkter, som Kalundborg Kommune har i forhold til havneparken. Bl.a. er der sat kamera og skilte op vedr. kameraovervågning af området, da primært unge mennesker har svært ved at behandle tingene ordentligt i Kalundborg Havnepark.

Overvågning er sat op – og bruges 

Ifølge Kalundborg Kommune handler overvågningen grundlæggende om, at skabe mest mulig tryghed i Kalundborg Havnepark for alle brugerne. Man fortæller endvidere, at det handler om, at kommunen skal kunne bruge optagelser til at anmelde fx hærværk. Pt. er der to sager i gang hos politiet, hvor overvågningen har været med til at identificere de formodede gerningsmænd. Det betyder også, at der kan gøres et ansvar gældende, så det ikke bliver skatteborgerne i Kalundborg Kommune, der skal betale regningen.

”Det er vigtigt, at folk ved, at de ting, der sker i havneparken, bliver der fulgt op på. Enten i politi regi, vores eller en kombination. Men i hvert fald en bevidsthed om, at kameraovervågningen bliver brugt,” fortæller Andreas Knudsen, der er SSP koordinator i Kalundborg Kommune.

Natteravnene er vigtige

En af de ting, der virker præventivt i forhold til uro og hærværk er en synlig tilstedeværelse af ansvarlige voksne. Derfor håber kommunen også, at flere vil melde sig under fanerne hos Natteravnene, der gennem årene har været med til at sikre tryghed i nattelivet i Kalundborg Kommune

”Jeg mener, at forældreansvaret er helt centralt i det her. Derfor vil vi også meget gerne samarbejde med Natteravnene i byen. De skaber synlighed og tryghed, og vi er i stand til herigennem at få flere forældre med,” fortæller Andreas Knudsen.

Forældreansvar er centralt

Fra kommunens side opfordrer man ligeledes til, at forældre til eleverne i de ældre klasser engagerer sig i at tale med de unge om, hvad der er god opførsel og være til stede ved planlagte festligheder.

Ydermere vil man gerne sikre, at de unge forstår de konsekvenser, der kan være forbundet med fx at forstyrre den offentlige orden eller begå hærværk mv.

Kalundborg Kommune er netop nu i gang med at genetablere den centrale Bluetooth-højttaler i Havneparken – og man opfordrer til, at man bruger den i stedet for at medbringe egne højtalere. Det er forbudt at spille højt til gene for andre – og gør man det alligevel, risikerer man, at politiet konfiskerer højtaleren, hvilket er både ærgerligt og dyrt.

”Vi vil gerne, at folk gør brug af den højttaler, der findes i havneparken, og dermed forsøger vi, at reducere støj til ulempe for andre mennesker, fordi den højttaler er på et vist lydniveau. Dog mangler højttaleranlægget i havneparken at blive repareret, men det sker nu inden for en overskuelig fremtid. Men det kan blive dyrt at ignorere, at andre bliver generet af støjen fra en medbragt højtaler,” slutter Andreas Knudsen.

Del