Oversvømmet - igen

I Kalundborg er Vestre Havnevej oversvømmet torsdag morgen og Kalundborg Kommune er i gang med at afspærre vejen.

Oversvømmet - igen
Endnu engang er Vestre Havnevej oversvømmet. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

DMI Varsel om forhøjet vandstand flere steder i landet. I Kalundborg er Vestre Havnevej oversvømmet først på formiddagen torsdag og Kærby Å er gået over sine bredder. 

Et lavtryk, der nu ligger over Baltikum, har givet kraftig blæst siden i går eftermiddags, men vinden er nu langsomt ved at aftage. Den kraftige blæst sender en masse vand ind i de indre danske farvande og tilhørende fjorde.

DMI har derfor udsendt varsel om forhøjet vandstand for store dele af landet.

I Kalundborg er Vestre Havnevej oversvømmet torsdag morgen og Kalundborg Kommune er i gang med at afspærre vejen. 

Det er lang fra første gang at vejen er oversvømmet, det sker flere gange om året, senest først i januar i år.

Vandstanden topper ved 120 cm. midt på formiddagen ifølge prognosen fra DMI.

Vandstanden i Kærby Å er meget høj og åen er gået over sine bredder. Det betyder, at flere haver i Lyngparken er oversvømmet. Det var sidst et stort problem først i januar hvor Beredskabsstyrelsen pumpede vand i flere dage.

”Vejrmæssigt har vi været igennem en meget våd periode, og derfor er der fyldt godt op i de danske vandløb. Når vandstanden samtidig stiger i havet, kan vandet fra vandløbene få svært ved at løbe ud i havet, og der er derfor risiko for oversvømmelser i kystnære områder,” skriver meteorolog fra DMI, Mette Zhang.

Del