Opstartsmøde på pulje 2 ”Få det Fikset” puljen

Det er igen tid til at finde ud af, hvad ”Få det Fikset” midlerne skal bruges til i Kalundborg by. Kun beboere i lokalområderne kan være en del af en aktionsgruppe.

Opstartsmøde på pulje 2 ”Få det Fikset” puljen
Der skal der ses på nye initiativer samt prioritering af disse, som pulje 2 midler fra "Få det Fikset" puljen kan bruges til. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Det er igen tid til at finde ud af, hvad ”Få det Fikset” midlerne skal bruges til i Kalundborg by. Tirsdag den 6. februar afholdes der derfor opstartsmøde på pulje 2 ”Få det Fikset midler, Kalundborg by hos Skøl i Kalundborg.

Det er igen tid til at finde ud af, hvad "Få det Fikset" puljen skal bruges til i Kalundborg by. Derfor afholdes der møde herom. Første trin for brug af midlerne er, at der skal vælges personer til aktionsgruppen, der skal vælges en kontaktperson til Kalundborg Kommune, ligesom der er andre opgaver i aktionsgruppen. Derudover skal der ses på nye initiativer samt prioritering af disse, som pulje 2 midler kan bruges til.

Flere har allerede nu kontaktet den tidligere aktionsgruppe, og de personer vil den nye aktionsgruppe naturligvis kontakte umiddelbart efter mødet. Der er i dag 15 medlemmer tilbage af aktionsgruppen, som var med under pulje 1.

Kommunalbestyrelsen har afsat 14 mio kr. i budgetaftalen for 2023-2026 til lokalsamfundenes ”Få det Fikset” pulje. Kalundborg by har fået tildelt 2 mio. kr.

Du skal bo i lokalområdet

Kun beboere i lokalområderne kan være en del af en aktionsgruppe, og det er kun beboere, der har stemmeret på de lokale møder. Undtaget herfra er kommunalbestyrelsesmedlemmer, som hverken kan være en del af en aktionsgruppe eller har stemmeret.

”Få det Fikset” har allerede bidraget til gode formål

Midlerne fra ”Få det Fikset” puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og byinventar, der ikke findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og byinventar. Uanset formål skal anvendelse være rettet mod det offentlige rum, og kan derfor ikke anvendes til private formål.

"Få det fikset" puljen har bl.a. bidraget til udvikling af belysning og udbygning af legeplads i Munkesøen. Herudover julebelysningen i bymidten, opsætning af borde/bænke rundt omkring i byen og ved Gisseløre. Lige nu er der masser af mennesker, der har idéer, men der er endnu ikke noget konkret. Jeg ved dog, at der er nogle, der allerede arbejder på nogle projekter,” fortæller Kjeld Christensen, der pt. er kontaktperson i ”Få det Fikset” puljen, Kalundborg by,  i forhold til Kalundborg Kommune.

Under www.Kalundborg.dk/fådetfikset kan man læse mere om puljen og Kalundborg bys område.

Del