Oprettelse af Naturpark Åmosen på Reersø?

Oprettelse af Naturpark Åmosen på Reersø?
Læserbrev: Oprettelse af Naturpark Åmosen på Reersø?

Kære Lokalråd og borgere på Reersø.

Jeg har med stor undren... (men med stor glæde observeret) at Reersø umiddelbart er blevet en del af Naturpark Åmose, da der er blevet sat flotte nye "Naturpark - Åmose" skilte op på Reersøvejen. 

Jeg var med i Reersø Lokalråd i 2018, hvor vi næsten blev lynchet, stejlet og brændt, da vi foreslog en tilmelding til Åmoseprojektet. Jeg indrømmer klart at projektet skulle være blevet serveret bedre i opstartsfasen, men alle borgere på Reersø fik efterfølgende mulighed for at høre om de erfaringer som bl.a. Naturvejledere, beboer og lodsejer havde oplevet fra andre Åmoseprojekter igennem de år projektet havde kørt.

 3 lørdage i træk kunne borgere komme og få en saglig og faglig snak på Reersø Kro, men interessen var ikke særlig stor, for sammenlagt kom der ca.10 personer på de 3 lørdage. For skrækscenarierne var blevet kørt i stilling, med overturisme, havkajakker hele vejen rundt om øen, ja selv ulve kunne være en mulighed, hvis projektet kom i gang.

Så alt i alt endte det med at Reersø Lokalråd måtte trække sig for "nye kræfter" med Johnny Lime i spidsen, som mente at Reersø selv kunne og altid havde kunnet finde/søge midler til div. naturprojekter, uden Naturparken.

Derfor undrer det mig, at der pludselig bliver skiltet med i Åmoseprojektet, og ingen er blevet hørt eller har fået mulighed for noget information fra Reersø Lokalrådets side efter mine viden? 

Men jeg ved ikke om Lokalrådet er blevet orienteret, eller i det hele taget er med i Åmoseprojektet nu!?

Claus Thilkjer Eriksen

Del