Opbevarede mange tons fyrværkeri og kemikalier

Opbevarede mange tons fyrværkeri og kemikalier Torsdag var beredskabsstyrelsen og politiet stadigvæk i gang med at køre de mange tons fyrværkeri og kemikalier væk. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Politiet efterforsker nu, om opmagasineringen af kemikalier og fyrværkeri på en kemikalieplads på Rynkevangen i Kalundborg har været en overtrædelse af lovgivningen. Der er fundet mange tons fyrværkeri og flere tusind liter kemikalier af forskellig art.

Midt- og Vestsjællands Politi fik tirsdag eftermiddag en anmeldelse om, at der på en oplagsplads på Rynkevangen i Kalundborg var gjort et større fund af opmagasinerede kemikalier og fyrværkerieffekter.

Assisteret af Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab og ammunitionsrydningstjenesten fra Forsvaret har politiet siden gennemgået de genstande, der blev fundet på pladsen.

Gennemgangen blev afsluttet torsdag eftermiddag, og det foreløbige resultat er, at der i alt er fundet 426 bøtter og tønder indeholdende cirka 6000 liter kemikalier af forskellig art samt fyrværkeri svarende til en samlet nettokrudtmængde på mellem 2,5 og 3,75 ton. Myndighederne har i flere dage været i gang med at fjerne effekterne, torsdag var der sat tre store lastbiler ind for at køre kemikalier og fyrværkeri væk, så effekterne kan blive bortskaffet på en forsvarlig, sikker og korrekt vis.  

Området bruges i det daglige af Vestsjællands Brandvæsen og effekterne, der var opbevaret i bøtter og sandfyldte tønder, har været samlet sammen gennem nogen tid som led i beredskabets daglige arbejde, men er tilsyneladende ikke blevet bortskaffet løbende. 

”Vi skal nu sammen med ekspertberedskaberne have vurderet, om tingene har været korrekt opbevaret og i hvilket omfang, opbevaringen evt har udgjort en fare for andre. Når vi ved det, så skal den videre efterforskning af sagen vise, om der i givet fald er nogen, der skal holdes ansvarlig for forholdene på pladsen”, siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Stort lager af fyrværkeri fundet på kemikalieplads

Del