Ønsker at bygge nyt supermarked tæt på rundkørsel

Projektet omfatter, at eksisterende boliger på fire ejendomme nedlægges og nedrives. Her har Salling Group fuldmagt fra de fire ejere.

Ønsker at bygge nyt supermarked tæt på rundkørsel

Af Jens Nielsen

Salling Group har indsendt en principansøgning til Kalundborg Kommune om etablering af en dagligvarebutik tæt på rundkørslen i Rørby.

Teknik- og Miljøudvalget skal på deres kommende møde behandle en ansøgning fra Salling Group, der ønsker at opføre et 1200 kvadratmeter stort Netto supermarked på hjørnet af Slagelse Landevej og Gl. Sorøvej i Rørby.

Projektet omfatter, at eksisterende boliger på fire ejendomme nedlægges og nedrives. Her har Salling Group fuldmagt fra de fire ejere.

Den ændrede anvendelse af arealet vil forudsætte, at der gennemføres et kommuneplantillæg med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen, samt en ny lokalplan.  Og det er det som udvalget nu skal tage stilling til på deres møde.

Butikken skal primært forsyne Rørby, men også Årby, Kærby, og Ugerløse og nærliggende landsbyer betragtes som lokalt opland står der i ansøgningen fra Salling Group.

Efter indkaldelsen af ideer og forslag vil sagen blive forelagt udvalget igen med henblik på at beslutte, om planprocessen skal fortsætte.

Del