Ønske om at etablere et kunstmuseum

Lundbyekomitéen ønsker at afklare kommunens interesse i et videre arbejde med et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum. Tanken er, at museet skal hædre to af de største kunstnere, der gennem tiderne har boet og virket på Kalundborg-egnen

Ønske om at etablere et kunstmuseum
Lundbyekomitéen har sendt en anmodning om støtte til en idé om etablering af et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum. Her Maja Lisa Engelhardt ved den statue, som hun har skabt af J. Th. Lundbye, der står i Klosterparken i Kalundborg. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lundbyekomitéen har sendt en anmodning om støtte til en idé om etablering af et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum i Kalundborg Kommune. I første omgang ønskes blot en tilkendegivelse af interessen.

Når Kultur- og Fritidsudvalget holder møde tirsdag i næste uge, skal de bl.a. drøfte hvorvidt man vil anbefale, at der arbejdes videre med etablering af et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum. Hvis udvalget støtter idéen, sendes forslaget videre til Kommunalbestyrelsen, der skal tilkendegive en principiel støtte til, at Lundbyekomitéen arbejder videre med etablering af et sådan kunstmuseum og ligeledes, hvor dette skal placeres.

Formand er meget positiv over for et kunstmuseum i Kalundborg

"Det er et spændende projekt, og det er jo fantastisk, hvis vi i Kalundborg kunne få et egentlig kunstmuseum. Det vil højne vores kultur i området, men også fremhæve, at vi faktisk har haft og stadig har kunstnere af stor international bevågenhed. Derudover har vi også mange lokale dygtige kunstnere, som også på den måde får deres berettigelse, da de har haft og fortsat har stor betydning for lokalområdet,” fortæller Hans Munk (R), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Lundbyekomitéen ønsker at afklare kommunens interesse i et videre arbejde med et Lundbye-Engelhardt Kunstmuseum. Tanken er, at museet skal hædre to af de største kunstnere, der gennem tiderne har boet og virket på Kalundborg-egnen. Johan Thomas Lundbye (1818-1848) og Maja Lisa Engelhardt (født 1956). Museet skal sikre Kalundborg ejerskab af de to internationalt kendte og lokalt funderede kunstnere.

Vil erhverve og opbygge en stor samling af de to kunstneres værker

Kunstmuseets hovedformål skal være at erhverve og opbygge en stor samling af de to kunstneres værker og samtidig have en størrelse og indretning, så der løbende kan arrangeres særudstillinger og kulturarrangementer af høj international kvalitet. Museet vil have en direkte kobling til det store kunstformidlingsprojekt, der blev indviet i to etaper under festivalerne i 2018 og 2021: 18 markerede steder i landskabet på Røsnæs, Asnæs samt i Kalundborg by.

Hvis man ønsker at støtte om et sådan projekt, vil næste skridt være, at Kalundborg Kommune udpeger og om muligt forhåndsreserverer en egnet placering. Herefter er tanken, at der stiftes en fond, som skal stå for det videre arbejde. Denne skal være med både eksterne og lokale medlemmer, og ønsket er, at formanden m. fl. er offentligt kendte og anerkendte.

Fondens første opgave vil være at få ideen markedsført og udarbejde en projektskrivelse samt et skitseprojekt/visualisering af museumsbygningen og omgivelserne. Forslaget skal bruges i det videre arbejde med at få kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af planerne og efterfølgende igangsætning af planarbejdet. Endvidere skal det bruges i forbindelse med ansøgning af økonomiske midler hos fonde og andre.

Sideløbende vil fonden og komitéen arbejde med at skaffe kunstværker af  Lundbye og Engelhardt via donationer, testamenter, køb, lån og andet. Målet er på den måde, at der tidligt i forløbet kan sikres forkøbsret til eller donation af et større antal værker af de to kunstnere. Over for fonde er det vigtigt at kunne dokumentere, at det kommende museum fra start råder over en pæn samling af kunstværker.

Vigtig brik i bosætningsstrategi

Komitéen bemærker, at et kunstmuseum i superligaen årligt vil tiltrække tusindvis af besøgende fra ind- og udland, og det vil helt naturligt være en vigtig brik i at styrke bosætningen i kommunen. Der er ingen kunstmuseer i den klasse i Midt- og Vestsjælland, så potentialet er stort, og placeringen i Kalundborg er oplagt.

Lundbyekomitéen har gennem de seneste syv år formået at skabe to festivaler med omkring 12.000 besøgende pr. festival, varige landmarks og kunstværker - tredje festival afholdes i år, og det er i det arbejde, at de er blevet inspireret til at realisere en permanent kulturinstitution.

Del