Omstridt havvindmølleprojektet er sendt i offentlig høring

Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 kl. 18-21, med deltagelse af Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og bygherren.

Omstridt havvindmølleprojektet er sendt i offentlig høring
Havvindmølleparken omfatter etablering af 16-21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på ca. 31 km2, der ligger 6-8 km fra kysten.

Af Jens Nielsen

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter frem til 30. maj 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for det omstridte havvindmølleprojekt Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 i Kalundborg Hallerne, oplyser Energistryelsen.

Borgere, organisationer, myndigheder mv., har nu mulighed for i perioden 4. april 2024 – 30. maj 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, som Energistyrelsen sender i offentlig høring.

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af Bygherrens – Jammerland Bay Nearshore A/S - ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport og et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. maj 2024.

Der holdes borgermøde om projektet

Der afholdes et borgermøde om projektet den 25. april 2024 kl. 18-21, med deltagelse af Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og bygherren. Mødet afholdes i Kalundborg Hallerne, J Hagemann-Petersens Alle 11, 4400 Kalundborg.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når den offentlige høring af ansøgningen om etableringstilladelse på baggrund af den godkendte miljøkonsekvensrapport er gennemført, inkl. høringssvar fra denne offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

Fakta om projektet

Havvindmølleparken omfatter etablering af 16-21 vindmøller på samlet 240 MW i Jammerland Bugt inden for et område på ca. 31 km2, der ligger 6-8 km fra kysten. Det samlede projektområde for den marine del udgør ca. 34,5 km2 og omfatter også en kabelkorridor for ilandføring af elkabler på ca. 3,5 km2. Produktionen fra vindmøllerne vil kunne dække elforbruget i omkring 240.000 danske husstande.

Projektet på land omfatter en kabelkorridor for landkabler, som strækker sig fra ilandføringsstedet ved kysten mod syd til en transformerstation, der påtænkes etableret på land på Kalundborg Refinery og videre mod nord frem til linjefeltet ved Asnæsværket.

Del