Omsorgs- og plejegaranti

Læserbrev: Omsorgs- og plejegaranti

Der bliver slynget mange garantier ud i valgkampen fra forskellige partier. De handler alle om garanti for lægefaglig behandling.

Det er der i og for sig ikke noget galt i - men - en behandling af det hele menneske, handler om andet og mere. Det handler også om den rette sygepleje før-, under- og efter den lægefaglige behandling - dels for st få det fulde udbytte af den lægefaglige behandling - og dels for at blive rehabiliteret* bedst muligt

Derfor vil jeg gerne arbejde hen imod en pleje- og omsorgsgaranti, som sikrer vores borgere i Region Sjælland og Kalundborg Kommune, at der er den rette sygeplejefaglige omsorg og pleje - af de rette medarbejdere.

Nogle skal have hjælp af sygeplejersker, andre af SSA, nogle af SSH og andre igen af fysioterapeut eller andre, så det handler ikke om at foretrække nogle faguddannede frem for andre - det handler alene om at sikre de rette kompetencer til den rette patient i rette tid.

Det kan naturligvis have sine udfordringer i en tid, hvor vi mangler personale i al almindelighed og uddannede i særdeleshed, men det behøver ikke at stå i vejen for mine ambitioner - men det kan godt være, at det tager lidt længere tid at indfri det.

Omvendt kan det ikke udelukkes, at en omsorgs- og plejegaranti også kan tiltrække og fastholde noget personale, da det vil bidrage til, at medarbejderne kan arbejde med den faglighed som de hungrer efter at få lov til.

Hvis det skal lykkes at arbejde hen imod en omsorgs- og plejegaranti, så kræver det 2 ting:

1 at jeg bliver genvalgt

2 at et flertal i kommunalbestyrelse og regionsråd vil det samme som jeg, for at det kan lykkes.

 

  • Rehabilitering: samarbejde mellem borger og fagfolk for at kunne vende tilbage til udgangspunktet inden sygdommen, eller at blive bedre

Kirsten Rask

Kandidat til kommunalbestyrelsen Kalundborg Kommune

og Regionsrådet Region Sjælland (S)

Del