Omsorgen kan have trange kår i et sundhedsvæsen, som måles på alt andet end omsorgen

”I medarbejdere er kommunens vigtigste resurse, vi har brug for jer og jeres kompetencer."

Omsorgen kan have trange kår i et sundhedsvæsen, som måles på alt andet end omsorgen
Kalundborg Kommune havde onsdag inviteret Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til et event i Gørlevhallen, hvor der bl.a. blev talt om, at omsorgen har trange kår i sundhedsvæsenet i dagens Danmark. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune havde onsdag inviteret Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til et event i Gørlevhallen, hvor der bl.a. blev talt om, at omsorgen har trange kår i sundhedsvæsenet i dagens Danmark, lige som der blev budt på en række faglige indlæg af filosof Jacob Birkler og Chris McDonald.

Peter Jacobsen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune, bød velkommen og sagde bl.a. i sin tale.

”I medarbejdere er kommunens vigtigste resurse, vi har brug for jer og jeres kompetencer. Flere og flere opgaver flyttes ud til kommunerne, og borgere bliver udskrevet hurtigere fra regionens sygehuse og den udvikling vil ikke ændre sig i de kommende år. Med en vækst i ældrebefolkningen så har vi i den grad, mere end nogensinde, brug for jer hvis vi skal lykkedes med opgaverne i fremtiden,” sagde udvalgsformanden bl.a.

I lykkes i dagligdagen

Derudover gjorde han det klart over for alle de fremmødte, at man til stadighed er imponeret over for deres indsats.

”Vi imponeres fortsat over, hvordan I lykkes i dagligdagen. I er i stand til at håndtere flere borgere og samtidig udvikle jer i forhold til omverdenens krav til sygepleje,” sagde Peter Jacobsen i sin velkomsttale.

Der var desuden fokus på, at omsorgen kan have trange kår i et sundhedsvæsen, som måles på alt andet end omsorgen, og i den forbindelse gav filosof Jacob Birkler, et bud på den professionelle omsorg i fremtidens sundhedsvæsen.

Ikke langt fra præstation til stress

Er det muligt både at præstere og have det godt i en verden, hvor der ikke er langt fra præstation til stress, fra høj energi til ”jeg-orker-simpelthen-ikke-mere”?

Og hvad er nøglen til at præstere godt og have det godt – samtidigt. Det fortalte Chris MacDonald lidt om til arrangementet på sin sædvanlige humoristiske facon.

Efteruddannelse

Eventen i Gørlevhallen havde også fokus på muligheder for efteruddannelse og her fortalte Janett Olsen og Helle Stoltenberg, begge medarbejdere på Nyvangsparken i Kalundborg, om deres oplevelser i de forløb de har været igennem.

Del