Område ved ny station er gjort til et rart sted at være

”Vi var lidt spændte på hvorledes borgerne ville tage imod det nye mere vilde udtryk. Derfor er der to steder i området opsat skilte, der forklarer om det nye koncept ’Infranatur’, hvor vi bruger ny infrastruktur til samtidig at skabe ny natur."

Område ved ny station er gjort til et rart sted at være Ved Biotekbyen Station Øst har Kalundborg Kommune arbejdet med at gøre veje, stier og stationsplads til et rart sted at færdes. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Mange steder er området omkring en togstation ikke særligt spændende, men det gælder ikke for Biotekbyen Station Øst i Kalundborg. Her har Kalundborg Kommune skabt et grønt og venligt område som er rart at færdes i. Bl.a. er beplantningen gjort mere spændende og vild, et udtryk som går igen på den ny renoverede del af Holbækvej.

Ved Biotekbyen Station Øst har Kalundborg Kommune arbejdet med at gøre veje, stier og stationsplads til et rart sted at færdes - også for de bløde trafikanter. Kommunen har prøvet at gøre området grønt og venligt på en måde, der både passede ind, mens området blev anlagt som det første på en bar mark, og nu er med til at give det nye fremvoksende byområde en markant grøn karakter. Samtidig har Kalundborg Kommune udnyttet anlægsarbejdet til at skabe ny natur. Det er blandt andet sket ved at vælge andre løsninger til håndtering af regnvand og den måde vejen er anlagt på.

Stationsforpladsen

"Vi har forsøgt at gøre stationsforpladsen til et rart sted at færdes, selv om den ligger et sted hvor der til at starte med er ret øde. Der er arbejdet med at formidle skala fra de store linjer i omgivelserne ned til den menneskelige skala. Det sker blandt andet via en rumlig opdeling af pladsen og ved at tilføre detaljer i belægning, beplantning og belysning der giver oplevelser for fodgængere på forskellige årstider. Der er for eksempel up-ligts under nogle af de flerstammede træer. Træerne har samtidig en speciel bark, der ses særligt om vinteren. I bedene er der også forskellige stedsegrønne planter, stauder og græsser. Tidligt på foråret blomstrer løgplanter og lige nu ses blandt andet slanke hvide iris og de store kuglerunde hoveder af lilla prydløg," fortæller Birgitte Kofod Møller, landskabsarkitekt ved Kalundborg Kommune, som er ide-kvinden bag projektet.

Regnvand

På parkeringspladsen ledes regnvandet til regnbede. I regnbedene er der blandt andet plantet lyserød kattehale og gul iris, som begge tåler meget vand. Regnbedene gør parkeringspladsen mere grøn og sørger for at vand forsinkes og fordampes, så der ledes mindre vand i kloakken. Langs vejen ledes vandet ud i de store grønne trug i rabatten. Vand der ikke når at nedsive eller fordampe i regnbede og rabatter, samles i den store nyanlagte sø til gavn for fugle og insekter.

Infra-natur

Langs vejene er der brede grønne rabatter. Vejrabatterne er ikke anlagt i muld på traditionel vis, men er i stedet anlagt i grus. Det giver plads til, at en lang række urter kan trives i det magre grus, uden at blive udkonkurreret af græs og andre kraftigvoksende planter. Der er udsået en blanding af 24 vilde danske urter, Lige for øjeblikket står rabatterne i et flor af hvid okseøje og enkelte pink trævlekrone. Senere ses blandt andet hvid limurt, blå chikorie, gul røllike, klokkeblomster, blåhat og gul snerre. Desuden er der plantet en række rønne træer langs vejen, som vil gøre vejen endnu mere grøn efterhånden som træerne vokser til.

”Vi var lidt spændte på hvorledes borgerne ville tage imod det nye mere vilde udtryk. Derfor er der to steder i området opsat skilte, der forklarer om det nye koncept ’Infranatur’, hvor vi bruger ny infrastruktur til samtidig at skabe ny natur. Det har vi blandt andet gjort for at forklare borgerne, at vejrabatter i grus gror langsommere til, fordi de er næringsfattige. Samtidig slås rabatterne kun en enkelt gang om året og står derfor med et mere viltert udtryk end vi er vandt til på byveje. Heldigvis har vi næsten udelukkende fået positive tilkendegivelser på det naturlige udtryk,” fortæller Birgitte Kofod Møller.

Den nye vejforlængelse på Stejlhøj og stamvejen i Biotekparken er også anlagt med vejtræer og brede grønne rabatter med vilde blomster. Et fremtidsønske kunne være at få etableret tilsvarende beplantning med vejtræer langs vejen ved butiksområdet på den ældre del af Stejlhøj, så området fremstår som et samlet hele.

På Holbækvej kan man også nyde, at det nye grønnere udtryk vinder frem. Her er der etableret sideheller med træer og blomstrende stauder og løgplanter. Hellerne giver forsætninger i vejforløbet. Dermed opnås både at dæmpe hastigheden og give oplevelser på køreturen. Vej og Park har blandt andet fået en henvendelse fra en ældre herre, der hver uge cykler forbi for at se hvilke planter der nu blomstrer, og som gerne vil gøre kunsten efter i sin egen have.

For andre haveentusiaster nævner Birgitte Kofod Møller., at der i bedene er plantet bakkenellike, røllike, løvefod, blodrød storkenæb, rød sct. Hansurt, daglilje, katteurt, kongelys og kalimeris samt forårsløgene påskelilje og pinselilje. Desuden er der håret høgeurt og engelsk græs - samt camassia og prydløg som blomstrer i øjeblikket.

Del