Økonomisk pres

Læserbrev: Økonomisk pres 

Her er tal fra 2020 fra Ankestyrelsen på social-, børnehandicap- og voksenhandicapområdet for Kalundborg.

På socialområdet blev der truffet 88 afgørelser og i 34 af klagesagerne omgjorde Ankestyrelsen kommunens afgørelse. 

På børnehandicapområdet blev der truffet 8 afgørelser og i 5 af klagesagerne bad Ankestyrelsen kommunen om at behandle sagerne på ny.

På voksenhandicapområdet blev der truffet 17 afgørelser og i 12 af klagesagerne omgjorde Ankestyrelsen kommunens afgørelse.

Fejl kan nok ikke helt undgås med de mange sager der behandles. Men grunden til at jeg nævner tallene er hensigtserklæringen fra budgetflertallet. Til januar skal Socialudvalget komme med forslag til, hvordan udvalget kan overholde budgettet.

Det er selvfølgelig godt at overholde budgettet. Men ifølge lovgivningen har alle borgere ret til forskellige former for sociale ydelser. Disse ydelser skal tildeles ud fra faglige kriterier, som fagpersonalet er uddannet til og ikke påvirkes af politisk økonomisk pres og paragraffifleri.

Niels Erik Danielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem. Enhedslisten

Del