Officiel indvielse af Helix Lab

Fredag middag var der officiel indvielse af Kalundborgs nye uddannelses- og forskningscenter Helix Lab.

Officiel indvielse af Helix Lab
Paneldeltagere: Claus Felby, Senior Vice President, Novo Nordisk Foundation, Anders Bjarklev, Rektor, DTU, Henrik Wulff, Koncerndirektør med ansvar for Novo Nordisk A/S, Product Supply, Quality & IT, Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen Absalon, Martin Damm, Borgmester i Kalundborg Kommune. Foto: Jens Nielsen
Fredag middag var der officiel indvielse af Kalundborgs nye uddannelses- og forskningscenter Helix Lab.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Fredag middag var der officiel indvielse af Kalundborgs nye uddannelses- og forskningscenter Helix Lab. I den forbindelse besøgte bl.a. Claus Felby, Senior Vice President, Novo Nordisk Foundation, Anders Bjarklev, Rektor, DTU og Henrik Wulff, Koncerndirektør med ansvar for Novo Nordisk A/S, Product Supply, Quality & IT, Camilla Wang, Rektor, Professionshøjskolen Absalon samt Martin Damm, Borgmester i Kalundborg Kommune uddannelses- og forskningscenteret i Kalundborg.

Netop Helix Lab styrker samarbejdet mellem forskning og industri i Skandinaviens største bioindustrielle klynge, internationalt anerkendt for industriel bæredygtighed og cirkulær produktion og hjemsted for flere end 5.000 industriarbejdspladser fordelt på en række af Danmarks største virksomheder. Den officielle indvielse blev markeret med en event med deltagelse af repræsentanter fra både industrien, universiteter, kommune og region. Også de første Helix Lab Fellows og deres vejledere var inviteret. Gæsterne fik lejlighed til at overvære en paneldebat med deltagelse af bl.a. ledelsesrepræsentanter fra DTU, Absalon, Novo Nordisk og Kalundborg Kommune, der vil give deres perspektiv på Helix Lab og initiativets potentiale.

Handler om at knytte relationer

Anette Birck, Chef for Helix Lab fortæller, at det handler om at knytte relationer mellem industri og universiteter: ”Helix Lab skal bygge bro mellem industri og universiteter og understøtte, at der udvikles konkrete og relevante forskningsprojekter til de studerende. Den faglige tilgang vil afspejle bioproduktion, industri 4.0 samt den industrielle bæredygtighed, som kendetegner Kalundborg. Vores rolle er, at knytte tætte bånd mellem industri og universiteter og understøtte, at de i fællesskab udvikler projektideer. Målet er at skabe et varigt engagement mellem industri og universiteter, og udvikle samarbejdet på tværs af fagligheder.”

Kalundborg-modellen

I Kalundborg Kommune har der i mange år været et tæt samarbejde mellem industri, uddannelser og kommune med henblik på at skabe flere bæredygtige uddannelser, arbejdspladser og forskningsfaciliteter i området.

”I Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi står der bl.a., at Kalundborg Kommune skal være et godt sted at uddanne sig. Etableringen af Helix Lab er en vigtig brik i den del af strategien – og en smuk en af slagsen. I løbet af det seneste år har vi kunnet følge byggeriet fra bar mark, over opførelsen af den imponerende trækonstruktion, ankomsten af de første Fellows og nu endelig den officielle åbning. Helix Lab er et flot udtryk for, hvad partnerskabet i Kalundborg kan opnå, når vi sætter os ambitiøse mål sammen,” siger borgmester Martin Damm og fortsætter: ”Helix Lab har mange formål, men det vigtigste er, at tiltrække ambitiøse menneske til Kalundborg området. Forhåbentlig når de studerende er færdige, får de job i vores virksomheder herude.”

Det er Professionshøjskolen Absalon, som driver Helix Lab, og rektor Camilla Wang glæder sig over åbningen af Helix Lab, og ser det som et naturligt skridt i forhold til de allerede eksisterende ingeniøruddannelser i Kalundborg:

”Professionshøjskolen Absalon udbyder i dag diplomingeniøruddannelser i bioteknologi og maskinteknologi samt bioanalytikeruddannelsen på Campus Kalundborg. Helix Lab er et stærkt næste skridt, der er designet til at give kandidatstuderende fra danske og internationale universiteter mulighed for at udføre deres specialeprojekt i tæt samarbejde med industrien, og samtidig får de gratis bolig på Kalundborg Kollegiet. Partnerskabets ambition er at styrke Kalundborgs klynge inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation og gøre den internationalt førende frem mod 2030.”     

DTU har formandskabet i Helix Labs bestyrelse, og her glæder man sig over samarbejdet med virksomhederne og den praksiserfaring, dette giver de studerende:

”Helix Lab er et væsentligt skridt i at styrke samarbejdet i Kalundborg-området, hvor vi vil medvirke til at bygge et stærkt uddannelses- og forskningsøkosystem. Derfor glæder jeg mig over, at lokale virksomheder åbner deres døre, så vores studerende får "virkelige" oplevelser under deres studier, hvilket gør dem til bedre ingeniører. Vigtigst af alt er, at de studerende er nøglen til stedet, siger rektor på DTU, Anders Bjarklev.

Et vigtigt skridt

Novo Nordisk, hvis største produktionssite er placeret i Kalundborg, ser et stort potentiale i Helix Lab og det styrkede samarbejde med både internationale og danske universiteter og talenter.

”Kalundborg har potentiale til at være et førende center inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation, og Helix Lab er et vigtigt element i forhold til at uddanne og udvikle talenter lokalt og dermed etablere en stærk fødekæde målrettet industriens behov. Desuden skaber initiativet gunstige rammer for samarbejde med fokus på at udvikle innovative og bæredygtige produktionsteknologier. Helix Lab er dermed en løftestang til teknologisk udvikling og vækst ikke bare for Novo Nordisk og den øvrige industri med aktiviteter i Kalundborg, men også for produktionsdanmark som helhed,” siger Henrik Wulff, og fortsætter: ”Det er ekstremt vigtigt, at vi bygger broer mellem uddannelse, forskning og virksomheder.”

En række aktører har bidraget med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden har bevilliget 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af Helix Lab i den første projektperiode.

”Helix Lab bidrager til at skabe et attraktivt og innovativt forskningsmiljø i Kalundborg og derigennem til at styrke den grønne omstilling i Produktionsdanmark. Vi er glade for at se, at Helix Lab er kommet rigtig godt fra start i forhold til både studerende, laboratorier, samarbejder med danske universitetsmiljøer og samarbejde med den lokale industri. Det tegner godt for ambitionen om at videreudvikle Kalundborg som et førende bioindustrielt knudepunkt, og er samtidig et eksempel på, hvordan man kan flytte uddannelse og forskning ud fra de store byer. Bioteknologi er i en rivende udvikling, og den rummer mange muligheder for, at fremme den grønne omstilling yderligere,” siger Claus Felby, og slutter: ”Og her er et rigtig godt eksempel på universiteter og virksomheder, der samarbejder.”

Om Helix Lab

Omkring 15 specialeprojekter vil være tilgængelige årligt for de studerende, og samarbejdet med nationale og internationale universiteter vil sikre et bredt rekrutteringsgrundlag. De studerende tilbydes 5-12 måneders ophold i Kalundborg inkl. studiebolig og adgang til forskningsfaciliteterne i Helix Lab. Samtidig bevarer de deres forbindelser med de uddannelsesinstitutioner, hvor de er indskrevet på en kandidatuddannelse. De første studerende startede i Helix Lab i januar 2022 og bliver integreret i det hurtigt voksende uddannelsesmiljø lokalt, som allerede omfatter 300-400 studerende. Det er planen at udbyde 75 Fellowships i den første 5-årige projektperiode.

Del