Nyvangskirken har brug for et nyt og fuldtalligt menighedsråd

En arbejdsgruppe prøver nu, at samle et tilstrækkeligt antal kandidater samt vælgere, som ved valget er villige til at give disse kandidater deres stemme, så freden kan indfinde sig igen i Nyvangskirken.

Nyvangskirken har brug for et nyt og fuldtalligt menighedsråd
Nyvangskirken. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Der har gennem længere tid været uro og ballade i Nyvangskirken. Bl.a. har det ene medlem efter det andet forladt menighedsrådet, men nu prøver en arbejdsgruppe, at samle et tilstrækkeligt antal kandidater samt vælgere, som ved valget er villige til at give disse kandidater deres stemme, så freden kan indfinde sig igen i Nyvangskirken.

Tirsdag den 17. september afholdes der landet over valgforsamlinger for at vælge de menighedsråd, som trækker i arbejdstøjet til december.

I Nyvangs sogn, Kalundborg kan man ikke tage det for givet, at et fordrageligt, robust og arbejdsomt menighedsråd kommer af sig selv på valgforsamlingen. Derfor er en lille arbejdsgruppe allerede nu gået sammen om at undersøge mulighederne for at samle et tilstrækkeligt antal kandidater samt vælgere, som ved valget er villige til at give disse kandidater deres stemme.  Arbejdsgruppen omfatter Lene Resting, der er sognebåndsløser, forhenværende menighedsrådsmedlem Morten Larsen samt Hermann Hansen, der har fulgt Nyvangskirken fra dens tilblivelse. Derudover er sognepræsterne Margrethe Tøttrup og Lars Poulsen medlem af gruppen, som nu indbyder til valgforberedelse i Nyvangskirkens sal torsdag den 13. juni kl. 16:30 - 18:00. Gruppen understreger, at alle venner af Nyvangskirken er velkomne, uanset om man overvejer selv at stille op.

”Vi er meget optimistiske med hensyn til udfaldet”, fortæller Lars Poulsen. I forlængelse af det offentlige orienteringsmøde tidligere, erklærede mange mødedeltagere nemlig deres støtte til projektet, og tre personer har allerede givet løfte om at stille op. Flere vil bruge sommeren på at tænke over det. Og netop sommer og ferie lægger snart en dæmper på al mødeaktivitet. ”Derfor vil vi gerne allerede nu skaffe vished for, at det vil lykkes at danne et funktionsdygtigt nyt menighedsråd ved Nyvangskirken”, fortsætter sognepræsten.

Den kirkelige lovgivning indeholder mulighed for at slutte sig til et andet sogn, end det man bor i. Sognebåndsløsning er en mulighed for udensogns folkekirkemedlemmer, der ønsker at sikre Nyvangskirkens fremtid.

Del