Nyvangskirken: Fortsat problemer med det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kunne ydermere konstatere, at flere ansatte var grådlabile og græd under samtalerne med Arbejdstilsynet.

Nyvangskirken: Fortsat problemer med det psykiske arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet har igen været på besøg i Nyvangskirken. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Arbejdstilsynet har endnu engang været på besøg hos Nyvangskirken i Kalundborg. Det var de den 13. april 2023 for at følge op på et aftaleforløb vedrørende mistanke om at forebyggelsen af psykisk vold ikke er tilstrækkelig effektiv for kirkens ansatte.

Arbejdstilsynet talte med både ansatte og ledelse den 13. april 2023, hvor de atter var forbi kirken i Kalundborg, der har været præget af meget tumult de senere år. Der er tale om et kontroltilsyn som følge af Nyvangskirkens aftale med Arbejdstilsynet vedr. mistanke om psykisk vold samt et detailtilsyn med fokus på andet arbejdsmiljøproblem.

Fortsat udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø

I forbindelse med besøget vurderede Arbejdstilsynet, at der fortsat er udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, og derfor afgav Arbejdstilsynet et §21 påbud på krænkende handlinger. Det skriver Arbejdstilsynet i et notat til den rapport, der er lavet efter deres besøg i Nyvangskirken den 13. april 2023, og som TV-Kalundborg.dk har fået aktindsigt i.

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø er der tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. 

Magtkampe og alliancedannelse

Ved samtalerne talte Arbejdstilsynet med kontaktperson fra menighedsrådet, Sven-Aage Berg, menighedsrådsformand, Heidi Lillevang, næstformand i menighedsrådet, Pernille Svare samt flere ansatte.

Arbejdstilsynet noterede, at repræsentanter fra menighedsrådet såvel som de ansatte oplyser, at der gennem længere tid har været og fortsat er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på flere niveauer i kirken. Der er en høj grad af magtkampe, alliancedannelse og polarisering både i menighedsrådet samt blandt de ansatte. Sladder og rygtedannelse fylder meget i hverdagen i kirken.

Arbejdstilsynet skriver desuden i deres rapport, at når Arbejdstilsynet fortæller om de ansattes oplevelser af forskellige situationer, er der nogle i ledelsen, der genkender situationerne, men opfatter dem helt anderledes.

Ansatte sad og græd

Arbejdstilsynet kunne ydermere konstatere, at flere ansatte var grådlabile og græd under samtalerne med Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet fik, ifølge rapporten, bl.a. følgende oplysninger af de ansatte: "Der er store uoverensstemmelser i det siddende Menighedsråd, og som en konsekvens af dette er de ansatte vine til krænkende handlinger, fx når medlemmer fra menighedsrådet skændes højlydt ved kirkelige handlinger fx kirkekaffe og til diverse arrangementer. Derudover forekommer der højlydte skænderier, og beskyldninger om løgne samt trusler ved moderne, på trods af at repræsentanter for de ansatte er til stede. De ansatte oplever, at spliden i menighedsrådet splitter og spiller gruppen af ansatte ud mod hinanden. Grupperingerne i menighedsrådet har hver deres støtter i menigheden Nogle ansatte føler sig bagtalt, forfulgt, overvåget og på vagt overfor disse, både når de er på arbejde og i privatlivet. De oplever, at gruppen i menigheden, fokuserer på de ansattes arbejde og har er opmærksomhed på, om der laves fejl samt sender klager over dem."

Ledelsesrepræsentanter kunne ikke sidde i rum sammen

Da Arbejdstilsynet skulle tale med ledelsesrepræsentanterne måtte dette ske enkeltvis for at undgå at optrappe en konflikt yderligere, da de inden da alle havde været i lokalet, men diskuterede højlydt.

Da Arbejdstilsynet talte med ledelsen fik de, ifølge rapporten, bl.a. følgende oplysninger: "Der er fortsat en masse uro i kirken. Det giver kaos i hverdagen, når menighedsrådet vil i hver sin retning. Menighedsrådet er præget af 2 polariserede grupperinger. Der er stor mistillid mellem de 2 grupper, de taler om hinanden i de ansattes påhør. Der bliver sagt, "det skaber uro og frygt for fyringer", og "alle taler om hinanden på kryds og tværs".

Formand for Menighedsrådet, Heidi Lillevang, har ingen kommentarer til rapporten, idet hun har en aftale med biskoppen om, at det er hende, der udtaler sig.

Læs også Balladen fortsætter i Nyvangskirken eller Frygter at personalet går en meget svær tid i møde

Del