Nytænkning på Absalon

Typisk er det en kran til et værksted af en art, men i år besluttede man noget andet på Absalon.

 

Nytænkning på Absalon Alex Vinding Dahl og Christian Schubert Helkan er begge maskiningeniørstuderende på uddannelsen i Kalundborg, hvor de har fået stillet en lidt anderledes opgave. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Tirsdag formiddag viste maskiningeniørstuderende, Alex Vinding Dahl og Christian Schubert Helkan deres nye kran frem. Den er designet til at kunne bruges til at løfte en patients ben på hospitalet ved fx sårbehandling.

På maskiningeniøruddannelsens 2. semester er det kutyme at arbejde med konstruktioner der skal regnes på, typisk er det en kran til et værksted af en art, men i år besluttede man noget andet på Absalon.

”Vi besluttede at tage udgangspunkt i noget andet end, hvad vi normalt gør, og her udnytter de studerende fx de kompetencer, der allerede er i huset på Absalon, nemlig sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk. Casen blev derfor i stedet at lave en løfteanordning til sengeleje, og den har de lavet på forskellig vis,” fortæller Steen Mandsfelt Eriksen, der er uddannelsesleder for maskinteknologi, der hører under CES, Absalon (Center for Engineering and Science) i Kalundborg.

Fra teori til praksis

”Der var forskellige muligheder for cases mht., hvordan vi ville lave en løfteanordning, og vi valgte at lave en sengemonteret i benenden af sengene til hospitaler, hvor man fx skal løfte benene på patienterne,” fortæller Christian Schubert Helkan, der bliver suppleret af Alex Vinding Dahl: ”For os har det handlet om, at omdanne teori til praksis, og derfor ville vores kran skulle have en større motor, hvis den på et tidspunkt skal bruges på hospitalerne.”

Steen Mandsfelt Eriksen fortæller, at den nye dimension gør projektet mere menneskeligt, og at samarbejdet mellem maskiningeniørstuderende og sygeplejerskestuderende, der er på 4. semester, giver god mening i forhold til at vidensdele, da de har haft ergonomi og forflytningsteknik.

”Det giver et mere humanistisk syn på konstruktioner så at sige, og det er også noget vi agter at gøre fremadrettet  - altså at inddrage den menneskelig dimension. Det er da innovation. Hvor det før handlede om at flytte x antal kg op i luften og et sted hen, handler det nu pludselig om meget mere end det,” siger han, og understreger, at det fine jo netop er, at samarbejdet kan gå begge veje, da sygeplejerskestuderende måske en dag får brug for de ingeniørstuderende til at løse en opgave.

Alex Vinding Dahl og Christian Schubert Helkan er på 2. semester. Maskiningeniøruddannelsen tager i alt 3,5 år. De er begge flyttet til Kalundborg i forbindelse med deres studie.

”Det er en fed uddannelse, og vi er glade for at gå her,” fortæller Alex Vinding Dahl, og Christian Schubert Helkan fortsætter: ”Det er mere spændende end det første projekt, vi lavede. Her har vi fået meget mere indblik i produktion og krav samt materiale. Vi er mere inde over hele processen.”

De to studerende fortæller, at de i deres gruppe nok sørger patent på den motor, de har udviklet, da den er nytænkende inden for sit felt. Mere kan de ikke fortælle på nuværende tidspunkt. 

Del