Nyt værktøj til skolerne

Der er lagt op til et spørgeskema med spørgsmål inden for en række temaer.

Nyt værktøj til skolerne Det er altså den enkelte skolebestyrelse, der kan vælge at gennemføre undersøgelsen på deres folkeskole. Foto: Colourbox.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Børn- og Familieudvalget besluttede på deres udvalgsmøde den 7. april 2021, at administrationen skulle udarbejde oplæg til en fleksibel forældretilfredsheds-undersøgelse på folkeskoleområdet. Det værktøj er nu udarbejdet, og udvalget har godkendt det på deres møde i tirsdags.

Det blev besluttet på baggrund af den nationale brugertilfredshedsundersøgelser for forældre til børn i skole. I forlængelse af valg til skolebestyrelserne, har administrationen udarbejdet et værktøj til gennemførsel af lokale brugertilfredshedsundersøgelser, som de enkelte skolebestyrelser kan vælge at anvende på skolerne. 

Det er altså den enkelte skolebestyrelse, der kan vælge at gennemføre undersøgelsen på deres folkeskole. Der er udkast til spørgeskema med spørgsmål inden for en række temaer: Undervisning, trivsel, overgang til uddannelse samt baggrundsspørgsmål. Som supplement til disse standardspørgsmål vil det være muligt for den enkelte skolebestyrelse at tilføje 1-5 selvvalgte spørgsmål, som vurderes særligt relevante på den enkelte skole.

”Til næste møde har vi dialogmøde med alle skolebestyrelserne, så der vil det være oplagt, at vi vender forældretilfredshedsundersøgelsen med dem. Altså hvordan vi implementerer den, så det ikke dør ud i ingenting,” siger Henriette Ergemann (NB), formand for Børn- og Familieudvalget.

Kalundborg Kommune vil være behjælpelig med digital udsendelse af spørgeskemaet og formidling af besvarelserne til skolebestyrelsen.

Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser

Indenrigs- og Boligministeriet har i perioden 2019-2022 gennemført landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det er blevet udført, som opfølgning på et initiativ i ”Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor” fra februar 2019. Resultaterne af den første brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskole og SFO blev offentliggjort i efteråret 2020.

Del