Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed

Aktører fra Aalborg, Kalundborg og Aarhus samler Danmark om at skabe grobunden for mere bæredygtig produktion.

Nyt symbiosenetværk skal styrke Danmarks førerposition inden for bæredygtighed

kontakt@tv-kalundborg.dk

Aktører fra Aalborg, Kalundborg og Aarhus samler Danmark om at skabe grobunden for mere bæredygtig produktion. Bæredygtig produktion handler om, at skabe overskud for både økonomi og miljø, og det har vi i Danmark gennem en årrække gjort til en succes. Her nævnes Kalundborg Symbiose som et af EU’s flagskibe og som det bedst kendte eksempel på stærke offentlige-private partnerskaber, der sikrer netop denne succes.

Rundt omkring i landet findes der adskillige lignende partnerskaber inden for genanvendelse af rest- og ressourcestrømme mellem virksomheder, og tiden er derfor nu moden til sammen og målrettet at arbejde for udvikling og implementering af symbioser i Danmark. Dette arbejde organiseres og intensiveres nu med lancering af et nationalt netværk – ”Symbiose Netværk Danmark”.

Symbiose Netværk Danmark blev formelt lanceret i samme uge som klimatopmødet COP26 i skotske Glasgow med en klar vision om at effektivisere ressourceforbrug og minimere negativ impact gennem partnerskaber for symbiotiske økosystemer. Bag initiativet står Kalundborg Symbiose, Center for Logistik og Samarbejde samt Transition, som det seneste år har arbejdet intensivt for at samle relevante aktører, der arbejder med symbioser rundt omkring i Danmark.

I Kalundborg har man brugt mange år på at udvikle samarbejdet på tværs af brancher og sektorer. Som den første og mest kendte symbiose i verden ligger partnerskabet inde med utallige eksempler, erfaringer og afprøvede metoder og værktøjer.

”Vi vil gerne løfte denne viden ind i det nationale netværk, så andre kan få gavn af vores erfaringer, ligesom vi forventer at lære nyt gennem nye partnerskaber og de initiativer, der spirer og gror i hele Danmark. Denne måde at samarbejde på er en klar win-win for den grønne omstilling,” udtaler Lisbeth Randers, sekretariatschef for Kalundborg Symbiose.

Med kontor i Aarhus og København rådgiver og faciliterer Transition symbiosesamarbejde rundt om i landet og ser et behov for mere samarbejde mellem de forskellige aktører, der arbejder med at fremme industrielle symbioser. Det hænger sammen med den værdi, som er bevist, at symbiotiske samarbejde mellem virksomheder og andre aktører kan bringe til alle sammen.

”Symbiosesamarbejder er et afgørende værktøj i omstillingen mod et cirkulært og bæredygtigt samfund. I vores arbejde med symbioser og aktører ser vi det kun som et naturligt skridt at samle de positive kræfter i et netværk, så vi kan øge udbredelsen af symbioser,” fortæller Malene Køster Lasthein, Chef for bæredygtighed og strategi hos Transition.

Kalundborg Symbiose og Transition suppleres af Port of Aalborg og datterselskabet Center for Logistik og samarbejde, der driver symbiosearbejdet i det nordjyske og er en erfaren aktør i netværksregi i praksis.

"Vi har igennem adskillige år arbejdet tæt sammen med Det Danske Center for Miljøvurdering hos Aalborg Universitet om at skabe og dokumentere et industrielt symbiotisk samarbejde mellem nordjyske virksomheder. Der er skabt rigtig gode resultater og værktøjer, som vi ønsker at dele til inspiration og videreudvikle på i samarbejde med andre virksomheder og aktører i Danmark,” siger Lars Jøker, direktør for Center for Logistik og Samarbejde.

Gennem netværket styrkes partnerskaber inden for den grønne omstilling - dette for at gavne både små og store virksomheder i deres bestræbelser på at skabe merværdi i en fremtidig bæredygtig produktion og cirkulær økonomi.

Del